PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Druhý indický jazyk - tamilština Ia - AIN100036
Anglický název: Second Indian Language - Tamil Ia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
V tomto kurzu se student seznámí s písmem, základními fonetickými, fonologickými, morfologickými a syntaktickými
rysy tamilštiny. Společně s přehledem gramatického systému jazyka probíhají pravidelná cvičení, která jsou zaměřena
na rozvoj gramatických znalostí a řečových dovedností.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

ARDEN, A. H., A Progressive Grammar of the Tamil Language, Madras 1962.

BEYTHAN, H., Praktische Grammatik der Tamilsprache, Leipzig 1943.

HART, K., Tamil for Beginners. Part 1. Berkeley 1991.

JOTHIMUTTHU, P., A Guide to Tamil by the Direct Method. The Christian Literature Society1956.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

1.-4. Seznámení se základy písma a fonetiky jazyka; přehled fonologie a fonetiky

5-7. Prohloubení znalosti písma, kombinatorika hlásek, základní slovní druhy

8.-10. První gramatické kategorie; morfologie jazyka

11.-13. Pádové koncovky, význam a používání pádů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK