PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Druhý indický jazyk - hindština Ib - AIN100029
Anglický název: Second Indian Language - Hindi Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Ing. et Ing. Jana Tomíšková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Předmět se zaměřuje na zvládnutí písma, výslovnosti, morfologie a slovní zásoby na úrovni každodenního hovorového
jazyka. Ve formě cvičení je veden interaktivně a kromě běžných ústních a písemných procvičování modelových vět k
jednotlivým gramatickým jevům zahrnuje také dodatečná cvičení v podobě dvou dialogů nebo krátkých textů v každé
lekci. Velká pozornost je věnována transliteraci hindských vět latinkou a přepisování transliterovaných textů zpět do
písma dévanágarí (ručně). Převážnou část písemných cvičení (překlady a přepisy) tvoří domácí úkoly.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

SNELL, R., Teach Yourself Beginner's Hindi Script. Teach Yourself Books, London, 2003.

SNELL, R., WEIGHTMAN, S., Teach Yourself Hindi. Teach Yourself Books, London, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Tematické okruhy (s modelovými větami a doprovodnými texty a dialogy)

1. Záložkové fráze

2. Přítomné časy: prostý, složený dokonavý, složený nedokonavý.

3. Minulé časy: prostý, složený dokonavý, složený nedokonavý.

4. Ergativní konstrukce a dokonavé časy tranzitivních sloves.

5. Budoucí časy: prostý, složený dokonavý, složený nedokonavý

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK