PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Indické náboženské tradice b - AIN100014
Anglický název: Religious Traditions of India b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Přednáška chronologicky a především deskriptivně představuje celý komplex směrů a proudů v rámci indických
náboženských tradic, které se za více než 3000 let vývoje na území Indie objevily. Je vstupním úvodem do
problematiky, a nepředpokládá tedy žádnou její předchozí znalost. Teoreticky i praktickými příklady upozorňuje na
obtíže spojené s pojmem „hinduismus“, jehož pojetí jakožto pevně ohraničeného a vzájemně provázaného souboru
věroučných doktrín, jak bývá v obecném pojetí náboženství chápáno, je indickému prostředí i náboženskému duchu
zcela neznámé. Srozumitelnou formou podává přehled jednotlivých vývojových etap indických autochtonních
náboženství, pojmenovává konstanty vždy přítomné v těchto etapách, jakož i jejich transformaci, jejímž výsledkem
může být náboženský jev a projev radikálně odlišný. Zvýšený důraz při výkladu je kladen na textovou tradici, tak aby
se student dokázal orientovat v rozsáhlé náboženské literatuře a současně byl motivován k samostatné četbě
překladů. Stručně představen je i vývoj náboženských tradic, které na území Indie nevznikly, ale v průběhu dějin,
zejm. středověkých, se staly nedílnou součástí místního náboženského prostředí (křesťanství a islám). Upozaděn je
naopak buddhismus, jemuž jsou na ÚJCA věnovány samostatné specializované kurzy. Přednáška je vhodná i pro
studenty neindologických oborů.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Základní:
FILIPSKÝ, J. a VACEK, J. (přel.). Bhagavadgíta. Odeon, Praha 1976.

FRIŠ, O. (přel.), Védské hymny. DharmaGaia, Praha 2000.

GLASENAPP, H. v. Jainism: An Indian Religion of Salvation. Motilal Banarsidass, Delhi 1999.

GREWAL, J. S. The Sikhs of Punjab. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1998.

KNIPE, D. M., Hinduismus: experimenty s posvátnem. Prostor, Praha 1997.

KÜNG, H., STIETENCRON, H. von. Křesťanství a hinduismus. Vyšehrad, Praha 1997.

MAHÁBHÁRATA aneb Velký boj, podle staroindického originálu vypráví Vladimír Miltner. Albatros, Praha 1988.

PERTOLD, O. Džinismus. SPN Praha 1966.

RÁMÁJANA, podle sanskrtského textu převyprávěl Dušan Zbavitel. Argo, Praha 2000.

VÁLMÍKI, Rámájanam, ze sanskrtu přel. Oldřich Friš. SNKLHU, Praha 1957.

ZBAVITEL, D. a kol., Bohové s lotosovýma očima. Vyšehrad, Praha 1997.

ZBAVITEL, D. a kol., Bozi, bráhmani a lidé, Čtyři tisíciletí hinduismu. NČSAV, Praha 1964.

ZBAVITEL, D. Moudrost a umění starých Indů. Odeon, Praha 1971.

ZBAVITEL, D. (přel.). Upanišady. DharmaGaia, Praha 2004.

ZBAVITEL, D. a VACEK, J. Průvodce dějinami staroindické literatury. Arca JiMfa, Třebíč 1996.

Doporučená:
ELIADE, M. Jóga - nesmrtelnost a svoboda. Argo, Praha 1999.

FILIPSKÝ, J. Encyklopedie indické mytologie, Postavy indických bájí a letopisů. Libri, Praha 1998.

HALBFASS, W. India and Europe, An Essay in Philosophical Understanding. State University of New York Press, Albany 1988.

HARDY, F. Viraha-Bhakti: The Early History of Krsna Devotion in South India. Oxford University Press, 1983.

LARSON, G.J. Samkhya: A Dualistic Tradition in Indian Philosophy. Motilal Banarsidass, Delhi 1987.

MULLER-ORTEGA, P. a SINGH, J. A Trident of Wisdom. State University of New York Press, Albany 1989.

POTTER, K.H. (ed.), Advaita Vedanta up to Samkara and His Pupils. Motilal Banarsidass, Delhi 1981.

PREINHAELTEROVÁ, H. Hinduista od zrození do zrození. Vyšehrad, Praha 1997.

RÁDHAKRIŠNAN, S., Indická filosofie (2 díly). NČSAV, Praha 1962.

STAAL, F. Rules without Meaning: Ritual, Mantras and the Human Sciences. Lang, New York, 1989.

WERNER, K. Malá encyklopedie hinduismu. Atlantis, Brno 1996.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Tematické okruhy:
1. Šivaistická bhakti v Karnátace - lingájati, Kašmírský šivaismus

2. Čaitanja a kršnaismus v Bengálsku

3. Obohacující interakce s islámem - santové, náthové, súfiové, jógini, Kabír

4. Islám v Indii I. - od příchodu islámu do koloniálního období

5. Islám v Indii II. - od koloniálního období do moderní doby

6. Křesťanství v Indii - komunita Tomášovských křesťanů v Kérale, příchod Portugalců, Roberto de Nobili

7. Katoličtí a protestantští misionáři v koloniální Indii

8. Vývoj indického křesťanství ve 20. století

9. Sikhismus - počátky a historický vývoj

10. Sikhismus - náboženská nauka a praxe

11. Neohinduismus a reformní náboženské proudy 19. století - Rámmóhan Ráj, Bráhmasamádž, Dajánanda Sarasvatí, Rámakršna a Vivékánanda

12. Role náboženství v sekulárním státu, politizace náboženství a hranice proklamované náboženské tolerance, počátky západní fascinace duchovním světem Indie a hinduismus jako vývozní artikl

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK