PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Moderní literatura Indie a - AIN100011
Anglický název: Modern Literature of India a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
PhDr. Ing. et Ing. Jana Tomíšková
Je neslučitelnost pro: AIN100011V
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Přednáška představuje nejdůležitější autory, díla, styly, literární hnutí a vývojové tendence v literaturách hindštiny,
bengálštiny a tamilštiny. Samostatný specifický celek tvoří moderní anglo-indická literatura, ať už z per autorů žijících
v Indii, jež svá díla adresují širšímu mezinárodnímu publiku, nebo vzniklá v prostředí indických zahraničních komunit a
Indii reflektující z vnější. Pro úplnost přehledu se přednáška rovněž okrajově dotýká klíčových děl a vývojových
specifik v literaturách dalších novoindických jazyků.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Samostatná četba českých a dostupných anglických překladů původních literárních děl, se zvýšeným důrazem na hlavní studovaný jazyk. Seznam své četby student předkládá u zkoušky a následně se od něj odvíjí podstatná část ústního pohovoru.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Základní:
Kromě základních překladů jednotlivých literárních děl do češtiny nebo jiného evropského jazyka, které tvoří součást domácí přípravy (základní odkazy se najdou v níže uvedené doporučené literatuře), budou studenti studovat podle některých souhrnných zpracování dané literatury:

Bandyopadhyay, A. K. History of Modern Bengali Literature. Calcutta 1986.

DAS, K. S. A History of Indian Literature: 1800-1910. Western Impact: Indian Response. Sahitya Akademi 1991.

DAS, K. S. A History of Indian Literature: 1911-1956. Struggle for freedom. Triumph and Tragedy. Sahitya Akademi 1995.

Gaeffke, P. Hindi literature in the twentieth century. Wiesbaden 1978.

GOPAL, P. The Indian English Novel: Nation, History, and Narration. Oxford University Press, Oxford 2009.

KNOTKOVÁ, B. Poesie bengálského modernismu v komparativním kontextu. FF UK, Praha 2003.

LIMBALE, S. Towards an Aesthetic of Dalit Literature. Mukherjee, Alok K. (trans.). Hydebarad: Orient Longman 2004.

MARKOVÁ, D. Moderní hindská povídka. Orientální ústav AVČR, Praha 2003.

MEHROTRA, A. K. A History of Indian Literature in English. Columbia University Press. New York 2003.

Sen, S. History of Bengali Literature. Calcutta 1960.

Zbavitel, D. Bengálská literatura:od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi. ExOriente, Praha 2008.

Doporučená:
AMARESH, D. (ed.), Encyclopaedia of Indian Literature. 6 Vols. Sahitya Akademi 1998-1994.

JEYAMOHAN. Navína tamililakkiya arimugam. Ujirmai patippagam, Chennai 2007.

KRISHNASWAMY S., SRILATA K. (ed.). Short Fiction from South India. Oxford University Press, Oxford 2008.

Lesný, V. Rabíndranáth Thákur, Osobnost a dílo. Praha 1937.

SINGH, K., RAI, A., and YADAV, J. (eds.). Dalit literature. Challenges and Potentialities. New Delhi: Creative Books 2009.

Zbavitel, D. Rabíndranáth Thákur. Praha 1961.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Tematické okruhy:
1. Počátky moderní indické literatury - chronologie

2. Některé typické rysy prvních děl

3. Vliv anglické literatury

4. První díla a literární hnutí v tamilštině

5. Pudumeipittan, Džejakándan a další

6. Současná tamilská literatura

7. Bengálské verze starověkých eposů a mangalová literatura

8. Višnuistická literatura středověkého Bengálska

9. Bengálská renesance a vznik moderní bengálské literatury

10. Bengálská poesie, drama a román v 19. století

11. Rabíndranáth Thákur - život a dílo I

12. Rabíndranáth Thákur - život a dílo II

13. Thákurovi současníci a pokračovatelé

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK