PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny nezávislé Indie b - AIN100010
Anglický název: History of Independent India b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: AIN100010V
Anotace
Cílem přednášky je seznámit posluchače s historickým vývojem Indické republiky od roku 1947 do konce tisíciletí a s
hlavními politickými, hospodářskými i společenskými problémy v nezávislé Indii. Podávaný historický vývoj je
strukturován do tří navzájem odlišných etap: období Néhrúovo, období Indiry a Rádžíva Gándhíových s krátkým
intermezzem po skončení Výjimečného stavu, a období po roce 1992, vyznačující se koncem politické dominance
Indického národního kongresu, ekonomickými reformami a vstupem Indie do globalizovaného světa. Posluchač by měl
získat nejen dobrou orientaci v chronologickém vývoji moderní Indie, ale i základní znalost jejích klíčových
problémových témat: komunalismus, sekularismus, dynastická demokracie, společensko-politická asertivita
zaostalých segmentů společnosti, kriminalizace a korupce politické reprezentace, regionální separatismus,
centralismus vs. regionalismus atd. Předmět je vymezen pouze tematicky a využívá poznatky z historie, politologie a
teorie mezinárodních vztahů. Přednáška je vhodná i pro studenty neindologických oborů.
Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (06.05.2019)
Literatura
Základní:
ANANTH, K. V. India since Independence, Making Sense of Indian Politics. Pearson, New Delhi 2010.

CHANDRA, B. India after Independence 1947-2000. Penguin Book, New Delhi 2000.

COHEN, S. India - Emerging Power. Oxford University Press, Delhi 2001.

GUHA, R. India after Gandhi. Picador, New Delhi 2007.

Doporučená:
FRANKEL, F. India's Political Economy 1947-2004: The Gradual Revolution. Oxford University Press, New Delhi 2005.

GANGULI, S. (ed.), India’s Foreign Policy, Retrospect and Prospect. Oxford University Press, New Delhi 2010.

KATJU, M. Vishva Hindu Parishad and Indian Politics. Orient Longman, New Delhi 2003.

KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, B. Bangladéš. Libri, Praha 2005.

KOHLI, A. Democracy and Development in India, From Socialism to Pro-business. Oxford University Press, New Delhi 2009.

LUCE, E. In spite of the Gods, The Strange Rise of Modern India. Abacus, London 2009.

MAREK, J. Pákistán. Libri, Praha 2002.

MENON, N., NIGAM, A. Power and Contestation. India since 1989. Orient Longman, Hyderabad 2007.

MITRA, S. The Puzzle of India’s Governance: Culture, Context and Comparative Theory. Routledge, London 2005.

MYRON, W. The Indian Paradox: Essays in Indian Politics. Sage, Delhi 1989.

RUDOLPH, L., RUDOLPH, S. In Pursuit of Lakshmi: The Political Economy of the Indian State. University of Chicago Press, Chicago 1987.

THAROOR, S. Pax Indiaca, India and the World of the 21st Century. Penguin Book, New Delhi 2012.

VAVROUŠKOVÁ, S. (ed.) Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost. Orientální ústav AV ČR, Praha 2005.

Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (06.05.2019)
Sylabus
Tematické okruhy:
1. Válka s Pákistánem v r. 1971 a vznik Bangladéše.

2. Narůstající ekonomická a politická krize v pol. 70. let, JP Movement

3. Krize indické demokracie: období Výjimečného stavu

4. Koaliční vláda Džanty jako první pokus o politickou alternativu

5. Indira ve druhém období své mocenské dominance, 1980-1984

6. Sikhský separatismus v Paňdžábu

7. Doba Rádžíva Gándhího: předčasný pokus o ekonomické reformy, korupční skandály, řešení krize v Ásámu, indické angažmá na Šrí Lance

8. Růst komunalismu v 80. letech, vznik a vývoj BJP, politická nestabilita na přelomu 80. a 90. let

9. Ekonomické reformy v r. 1992, vláda N. Ráa jako nouzové řešení politické krize, problém Báburovy mešity-Rámova chrámu

10. Emancipace nízkých a nedotýkatelných stran: modelová příklady ze států Uttarpradéš a Bihár a nové etnicko-sociální regionální strany

11. Kašmír po roce 1989

12. Hluboká politická krize konce 90. let, vítězství BJP a doba její vlády

13. Principy koaliční politiky v novém tisíciletí, nové role Indie na mezinárodní scéně

Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (06.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK