PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Indická společnost b - AIN100008
Anglický název: Indian Society b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: AIN100008V
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (10.09.2021)
Cílem přednášky je obeznámit posluchače se základními reáliemi ale také společensko-politickými institucemi
současné Indie s důrazem na odlišnosti vůči reáliím západní společnosti. Přednáška zároveň posluchačům uvede tyto
reálie do kontextu jejich historického formování, ukáže jejich vnitřní provázanost a regionální odlišnosti. Přednáška si
okrajově všímá i některých minorit, kterým není věnována pozornost v rámci jiných indologických přednášek. Má být i
praktickým úvodem do problémů vzájemného porozumění a interkulturní komunikace a má sloužit jako průprava pro
pobyt a práci v oblasti. Přednáška je vhodná i pro studenty neindologických oborů.


Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (10.09.2021)

Základní:

DORON, Assa, and Robin Jeffrey. Waste of a Nation. Garbage and Growth in India. Harvard University Press 2018.

FUCHS, Stephen, The Aboriginal Tribes of India. St. Martin´s Press 1977.

SHABAN, Abdul (ed.). Lives of Muslims in India. Politics, Exclusion and Violence (2nd Edition). Routledge 2018.

Doporučená:

AHUJA, R. Social Problems in India. Rawat Publications, Delhi 2007.

KESAVAN, B. S. History of Printing and Publishing in India. National Book Trust 1985.

LONGKUMER, Arkotong, The Greater India Experiment. Hindutva nad the Northeast. Stanford University Press 2020.

VAVROUŠKOVÁ, S. (ed). Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost. Orientální ústav, Praha 2005, 355 s. (Kapitoly: Tradice a moderní společnost, hinduismus, Islám v Indii, Křesťanství v jižní Asii, Sekularismus a sekularizace v Indii.)

XAXA, Virginius. State, Society and Tribes. Pearson, Longman 2008.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (10.09.2021)
Tematické okruhy
1-2) hospodářství nezávislé Indie, korupce

3) doprava v Indii

5-6) média (knihtisk, žurnalistika, kino, rádio, televize)

7) ekologie

8-9) kmeny v Indii

10-12) indičtí muslimové

13) Indie a Čína

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK