PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Indická literatura a - AIN100005
Anglický název: Indian Literature a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: AIN100005V
Anotace
Přednáška seznamuje studenty s dějinami staroindické literatury, tedy zejména s literaturou sanskrtskou, tamilskou a
pálijskou. Další okruh tvoří přehled vývoje literatury středověké v hlavních literárních jazycích, vedle sanskrtu a
tamilštiny také ranných novoindických literatur. Vychází z původních indických textů i sekundárních pramenů.
Systematicky seznamuje studenty s hlavními etapami vývoje dané literatury v kontextu kulturních dějin indického
regionu, jejími představiteli (případně anonymními díly), shrnuje významná témata a tematické okruhy, kterými se daná
literatura zabývá, spolu s interpretací a základními teoretickými přístupy k danému literárnímu okruhu. Vzhledem k
tomu, že je přednáška určena studentům, jejichž znalost konkrétního indického jazyka ještě převážně neumožňuje
četbu literatury v daném jazyce, přednášku doplňuje doporučená domácí četba z překladové literatury.
Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (02.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Samostatná četba českých a dostupných anglických překladů původních literárních děl, se zvýšeným důrazem na hlavní studovaný jazyk. Seznam své četby student předkládá u zkoušky a následně se od něj odvíjí podstatná část ústního pohovoru.

Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (02.05.2019)
Literatura

Kromě základních překladů jednotlivých literárních děl do češtiny nebo jiného evropského jazyka, které tvoří součást domácí přípravy (základní odkazy se najdou v níže uvedené doporučené literatuře), budou studenti studovat podle některých souhrnných zpracování dané literatury.

DAS, K. S. A History of Indian Literature: 500-1399. Sahitya Akademi, New Delhi 2006.

FILIPSKÝ, J., VACEK, J. Bhagavadgíta. 3. revidované vydání. In: Základní texty východních náboženství I. Hinduismus. Editor Dušan Zbavitel. Argo, Praha 2007.

McGREGOR, R. S., Hindi Literature from its Beginnings to the Nineteenth Century. Harrassowitz, Wiesbaden 1984.

RAMANUJAN, A. K. Poems of Love and war from the Eight Anthologies and the Long Poems of Classical Tamil. Oxford University Press, New Delhi 2013 (nebo jiné vydání).

Winterniz, M. History of Indian Literature. Vol. I-III. Motilal Banarsidas, Delhi 1981-1985 (nebo jiné vydání).

Zbavitel, D. Bengálská literatura:od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi. ExOriente, Praha 2008. (kap. 1-2)

Zbavitel, D., Vacek, J. Průvodce dějinami staroindické literatury. Arca JiMfa, Třebíč 1996.

Zvelebil, K.V. Tamil Literature. Brill, Leiden 1975.

Zvelebil, K.V. The Smile of Murugan. Brill, Leiden 1973.

Doporučená:
Hart, G. L. III. The Poems of Ancient Tamil, Their Mileu and Their Sanskrit Counterparts. University of California Press, Berkeley etc. 1975.

Kailasapathy, K. Tamil Heroic Poetry. Oxford University Press, Oxford 1968.

MILTNER, V. Osm pečetí. DharmaGaia, Praha 1994.

WARDER, A. K. Indian Kavya Literature. Motilal Banarsidass, New Delhi 1988-92.

Zvelebil, K. V. Companion Studies to the History of Tamil Literature. Brill, Leiden 1992.

Zvelebil, K. V. Lexicon of Tamil Literature. Brill, Leiden 1995.

Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (02.05.2019)
Sylabus
Tematické okruhy:
1. Literatura indického subkontinentu jako celku-rozdělení, témata, periodizace

2. První nápisy, nejstarší literární památky

3.-4. Védská a upanišadová literatura

5.-6. Raná buddhistická díla, pálijská literatura

7.-8. Rámájana, Mahábhárata,

9.-11. Sangamová literatura

12.-13. Postsangamová tamilská literatura

Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (02.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK