PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Přehled dějin Indie b - AIN100004
Anglický název: Survey of Indian History b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: AIN100004V
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (02.05.2019)
Přednáška si klade za cíl přehlednou formou seznámit studenty s dějinami indického subkontinentu od nejstarších dob
po získání samostatnosti Indie a Pákistánu v roce 1947. Podává základní periodizaci indických dějin, poukazuje na
hlavní směry vývoje od počátku známých dějin (protoindická civilizace), na vlny přistěhovalců od nejstarší doby do
počátku novověku a ukazuje jednotlivé významné státotvorné etapy v dějinách Indie (Maurjové, Kušáni, Guptové,
Harša, Dillíský sultanát, Mughalové, příchod Evropanů, britský Rádž), i jejich prostorovou a časovou omezenost.
Oproti tradičnímu pojetí reprezentovanému většinou obecných a populárních příruček podává současně základní
charakteristiky významných státotvorných útvarů v regionech (Kašmír, Bengálsko, Tamilnádu aj.) s přesahem do dějin
kultury a náboženství. Přednáška je vhodná i pro studenty neindologických oborů.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (02.05.2019)
Základní:
Kulke, H., Rothermund, D. A History of India. Taylor & Francis. London, New York 1990.

Néhrú, D. Objevení Indie. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1957.

Nilakantasastri, A. K. A History of South India from Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar. Oxford University Press, Oxford 1971 (nebo další vydání).

Panikkar, K. M. A Survey of Indian History. Asia Publishing House, London 1964 (nebo další vydání).

STRNAD, J., FILIPSKÝ, J., VAVROUŠKOVÁ, S., HOLMAN, J. Dějiny Indie. Lidové noviny, Praha 2003.

Doporučená:
BASHAM, A. L. The Wonder that was India. Lightning Source Incorporated, New York 1959.

Indický subkontinent. Zeměpisné a historické panoráma. Kolektiv autorů. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1980.

Krása, M., Marková, D., Zbavitel, D. Indie a Indové od dávnověku k dnešku. Vyšehrad, Praha 1997.

Mazumdar, R. C. Advanced History of India. Macmillan, Delhi 1990.

SCHWARTZBERG, J. E. A Historical Atlas of South Asia. Oxford University Press, Oxford 1992.

THAPAR, R. The Penguin History of Early India. Penguin Books, New Delhi 2001.

WOLPERT, S. India. University of California Press, Los Angeles 1999.

Zbavitel, D. Starověká Indie. Panorama, Praha 1985.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (02.05.2019)
Tematické okruhy
1. Muslimské vpády, ustavení Dillíského sultanátu

2. Panovníci otrocké dynastie a dynastie Cháldží - expanze říše

3. Tughlakovci, vpád Timúra, kultura pod vlivem islámu, nová náboženská hnutí vzniklá kontaktem s islámem (náthové a súfíové, lingájati)

4. Bahmanský sultanát a nástupnické Dakšinské sultanáty

5. Jihoindická hinduistická říše Vidžajanagar

6. Slabost Dillíského sultanátu za Saídovců a Lódívců, situace v Indii před nástupem Mughalů

7. Příchod Portugalců na jih, charakteristika kolonialismu a jeho geneze

8. Mughalská říše - od Bábura k Akbarovi

9. Mughalská říše - Džahángír, Šáhdžahán a Aurangzéb, Maráthové za Šivádžího

10. Konec impéria a jeho nástupci, zápas o moc a nadvládu nad Indií - Mughalové po Aurangzébovi, Džátové, Maráthové, sikhové, Avadh

11. Východoindické společnosti a boj Evropanů o moc i území v 18. na přelomu 18. a 19. stol., Bengálské národní obrození, Indie před vypuknutím Povstání

12. Velké indické povstání, Indie korunní kolonií a vrcholný Rádž

13. Zrod indického nacionalismu, Indický národní kongres, neohinduismus, Muslimská liga, rozdělení Bengálska a hnutí svadéší, Indie do příchodu Gándhího

14. Gándhí jako otec a sjednotitel národa, neplodné konference a INC kampaně, teorie dvou národů, růst komunalismu, Indie za druhé světové války, vznik nezávislé Indie a Pákistánu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK