PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Přehled dějin Indie a - AIN100003
Anglický název: Survey of Indian History a
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (02.05.2019)
Přednáška si klade za cíl přehlednou formou seznámit studenty s dějinami indického subkontinentu od nejstarších dob
po získání samostatnosti Indie a Pákistánu v roce 1947. Podává základní periodizaci indických dějin, poukazuje na
hlavní směry vývoje od počátku známých dějin (protoindická civilizace), na vlny přistěhovalců od nejstarší doby do
počátku novověku a ukazuje jednotlivé významné státotvorné etapy v dějinách Indie (Maurjové, Kušáni, Guptové,
Harša, Dillíský sultanát, Mughalové, příchod Evropanů, britský Rádž), i jejich prostorovou a časovou omezenost.
Oproti tradičnímu pojetí reprezentovanému většinou obecných a populárních příruček podává současně základní
charakteristiky významných státotvorných útvarů v regionech (Kašmír, Bengálsko, Tamilnádu aj.) s přesahem do dějin
kultury a náboženství. Přednáška je vhodná i pro studenty neindologických oborů.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (02.05.2019)
Základní:
Kulke, H., Rothermund, D. A History of India. Taylor & Francis. London, New York 1990.

Néhrú, D. Objevení Indie. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1957.

Nilakantasastri, A. K. A History of South India from Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar. Oxford University Press, Oxford 1971 (nebo další vydání).

Panikkar, K. M. A Survey of Indian History. Asia Publishing House, London 1964 (nebo další vydání).

STRNAD, J., FILIPSKÝ, J., VAVROUŠKOVÁ, S., HOLMAN, J. Dějiny Indie. Lidové noviny, Praha 2003.

Doporučená:
BASHAM, A. L. The Wonder that was India. Lightning Source Incorporated, New York 1959.

Indický subkontinent. Zeměpisné a historické panoráma. Kolektiv autorů. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1980.

Krása, M., Marková, D., Zbavitel, D. Indie a Indové od dávnověku k dnešku. Vyšehrad, Praha 1997.

Mazumdar, R. C. Advanced History of India. Macmillan, Delhi 1990.

SCHWARTZBERG, J. E. A Historical Atlas of South Asia. Oxford University Press, Oxford 1992.

THAPAR, R. The Penguin History of Early India. Penguin Books, New Delhi 2001.

WOLPERT, S. India. University of California Press, Los Angeles 1999.

Zbavitel, D. Starověká Indie. Panorama, Praha 1985.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (02.05.2019)
Tematické okruhy
1. Úvod do problematiky indické historiografie, periodizace dějin

2. Civilizace povodí Indu a Sarasvatí

3. Příchod Árjů a védská doba

4. Doba Buddhova a první státy

5. Výprava Alexandra Makedonského, dynastie Maurjů a rozpad prvního impéria

6. Přelom letopočtu - ob. politické nestability, ale i kulturního a hospodářského rozkvětu - Šungové, Řekové v Baktrii, Šakové, Parthové, Kušáni

7. Západní kšatrapové, Sátaváhanové, Kalinga, sangamové období na jihu Indie, obchod před nástupem Guptovců

8. „Zlatý věk“ v době dynastie Guptovců, kultura, náboženství a společnost

9. Říše krále Harši, poslední pokus o nadregionální sjednocení před muslimským obdobím

10. Indie před příchodem islámu I. - obecné vývojové tendence a charakteristika, Dakšin za Čálukjovců z Vátápi

11. Indie před příchodem islámu II. - Ráštrakútovci, Pálové, Gurdžarští Pratihárové; rádžpúti - charakteristika a obecný přehled jejich domén

12. Indie před příchodem islámu III. - Kašmír a Sindh, Bengálsko, Urísa a Dakšin; jižní Indie před příchodem islámu, Pallavové, Čólové, Pándjové, Hójašálové

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK