PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny Latinské Ameriky – conquista B - AIH520072
Anglický název: History of Latin America – Conquista B
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIH520054
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. (03.12.2019)
Náplní přednášky je jak faktografické pokrytí prvního období kontaktu Starého a Nového světa (1492-ca. 1550) a bezprostředních dopadů tohoto kontaktu na evropskou společnost, tak – zejména – vysvětlení procesů tímto kontaktem vyvolaných a společnost Latinské Ameriky dodnes ovlivňujících. Seminář doplňující přednášku se soustředí na podrobný rozbor nejdůležitějších pramenů. Podmínkou pro zkoušku je přednesení referátu na jednom ze seminářů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. (03.12.2019)

1. Úvod. Evropské kořeny kolonizace Latinské Ameriky. Intelektuální a mentální předpoklady, technologické pokroky, první portugalské plavby podél Afriky. 

2. Kolumbus a karibská fáze conquisty. Okolnosti první Kolumbovy plavby, setkání dvou světů, druhá plavba, problémy se správou. Otrokářství, zlato, cukrová třtina. 

3.–4. Pronikání na pevninu. Osídlení Panamy. Darién. Dobytí aztécké říše. 

5. Dobytí mayského území. 

6.–7. Dobytí Peru. Občanská válka, Vilcabamba, definitivní rozdrcení indiánského odporu. 

8.-9. Španělská conquista dalších oblastí (Argentina, Chile, severovýchod a severozápad Mexika) 

10. Portugalská kolonizace Brazílie. Cabral, první kontakty, obchod, otrokářství. 

11. Indiáni, Evropané a Afričané během conquisty. Mocenské soupeření, vzájemné kulturní ovlivňování. 

12. Význam conquisty pro Starý svět – materiální, intelektuální. Předpoklad modernizace, nebo její logické vyústění?

13. Pohledy na conquistu z perspektivy pozdějších století. Černá legenda. Barbarství vs. civilizace. Conquista jako opora ideologie národních států.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. (03.12.2019)

1. Úvod. Evropské kořeny kolonizace Latinské Ameriky. Intelektuální a mentální předpoklady, technologické pokroky, první portugalské plavby podél Afriky. 

2. Kolumbus a karibská fáze conquisty. Okolnosti první Kolumbovy plavby, setkání dvou světů, druhá plavba, problémy se správou. Otrokářství, zlato, cukrová třtina. 

3.–4. Pronikání na pevninu. Osídlení Panamy. Darién. Dobytí aztécké říše. 

5. Dobytí mayského území. 

6.–7. Dobytí Peru. Občanská válka, Vilcabamba, definitivní rozdrcení indiánského odporu. 

8.-9. Španělská conquista dalších oblastí (Argentina, Chile, severovýchod a severozápad Mexika) 

10. Portugalská kolonizace Brazílie. Cabral, první kontakty, obchod, otrokářství. 

11. Indiáni, Evropané a Afričané během conquisty. Mocenské soupeření, vzájemné kulturní ovlivňování. 

12. Význam conquisty pro Starý svět – materiální, intelektuální. Předpoklad modernizace, nebo její logické vyústění?

13. Pohledy na conquistu z perspektivy pozdějších století. Černá legenda. Barbarství vs. civilizace. Conquista jako opora ideologie národních států.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK