PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nativní kultury do roku 1492 - AIH520050
Anglický název: Native Cultures Before 1492
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.
prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Radek Buben, Ph.D. (03.12.2019)

Nativní kultury LA do r. 1492

Semestrální přednáška zakončená zkouškou, která je povinnou součástí programu iberoamerikanistického kurzu; možné i absolvování ve formě volitelné přednášky pro studenty ostatních oborů. Cílem je představit jednotlivé kulturní areály Střední a Jižní Ameriky od nejstarších dob do příchodu Evropanů. Důraz bude kladen na fenomén kontaktu a kulturní změny, na vzájemné setkávání a ovlivňování domorodých společenství. Účast na přednášce není pro studenty povinná, je ale velmi doporučována vzhledem k tomu, že téma není konzistentně zpracováno v existující literatuře. Zkouška probíhá ústně, na základě studentem předloženého seznamu prostudované literatury; u studentů, kteří mají zkoušku jako povinnou, také písemný výstup (recenze knihy ze seznamu literatury v rozsahu 2-3 NS, nebo zpráva z jednoho semináře v rozsahu 1 NS), který musí být zaslán a odsouhlasen ještě před zápisem do zkoušky.

 

Sylabus

1. Názory na původ amerických Indiánů; nejstarší období amerických dějin

2. Předklasické a klasické kultury severní Mezoameriky

3. – 4.  Klasické kultury Mezoameriky – Mayové

5. – 6. Poklasické kultury Mezoameriky – Aztékové

7. Marginální kultury Mezoameriky (Taraskové), Jihozápad a Jihovýchod Severní Ameriky. Střední Amerika.

8. Předklasické a klasické kultury andské oblasti

9. – 10. Poklasické kultury andské oblasti – Inkové

11. Sever Jižní Ameriky. Pralesy Jižní Ameriky.

12. Karibská oblast. Jih Jižní Ameriky

 

Literatura:

The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, Vol. I (North America), Part 1-2, ed. Bruce G. Trigger, Wilcomb E. Washburn, Cambridge/New York 2000

The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, Vol. II (Mesoamerica), Part 1-2, ed. Richard E. W. Adams, Murdo J. MacLeod, Cambridge/New York 2000

The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, Vol. III (South America), Part 1-2, ed. Frank Salomon, Stuart B. Schwartz, Cambridge/New York 1999

 

Benedictová, Ruth, Kulturní vzorce, Praha 1999

Brenišínová, Monika – Křížová, Markéta, Dějiny umění Latinské Ameriky, Praha 2018

Buschnell, G. H. S., Umění staré Ameriky, Praha 1970

Carrasco, David, Náboženství Mezoameriky (Kosmovize a obřadní centra), Praha 1998¨

Heyerdahl, Thor, Staré civilizace a oceán, Praha 1983

Katz, Friedrich, Staré americké civilizace, Praha 1990

Klápšťová, Kateřina – Krátký, Čestmír, Encyklopedie bohů a mýtů předkolumbovské Ameriky: Mexiko a Střední Amerika, Praha 2001

Kováč, Milan, Slnko jaguára: náboženský svet Olmékov, Mayov a Aztékov, Bratislava 2002

Křížová, Markéta, Aztékové, Praha 2005

Křížová, Markéta, Inkové, Praha 2006

Křížová, Markéta, Mayové, Praha 2011

Kostićová, Zuzana, Náboženství Mayů, Praha 2018

Kostićová, Zuzana – Křížová, Markéta – Květinová, Sylvie, Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky, XYZ, Praha 2011

León-Portilla, Miguel, Nahuaská filosofie, přel. Eva Mánková, Praha 2002

Morley, Sylvanus G., Mayové, Praha 1976

Nezahualcóyotl, Rozezni svůj atabal (Poezie starého Mexika), Praha 1996

Popol Vuh a výbor z Letopisů Cakchiquelů a z knih Chilama Balama, Praha 1976

Thompson, J. E. S., Sláva a pád starých Mayů, Praha 1971

Šolc, Václav, Tíwanaku – klenot And, Praha 1986

Urton, Gary, Incké mýty, přel. Martin Mikyska, Praha 2006

Vaillant, George C., Aztékové, Praha 1974

von Hagen, Victor W., Pouštní říše ve starém Peru, Praha 1967

von Hagen, Victor W., Říše Inků, Praha 1963

Vrhel, František – Kašpar, Oldřich, Texty nativní Iberoameriky I. (Předkolumbovské literatury), Praha 1978

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK