PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny umění Latinské Ameriky I. - AIH520037
Anglický název: History of the Art of Latin America
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět z jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (07.02.2014)

Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům SIAS FF UK, jakož i jiným zájemcům z dalších oborů přehled o dějinách umění latinskoamerického kontinentu, zběžně je seznámit s metodami kunsthistorické práce a danou terminologií. Dále jim představit odbornou literaturu a významné instituce zabývající se danou problematikou a seznámit je se vztahy mezi Českou republiku a Latinskou Amerikou na poli kultury a umění.

Kurz bude probíhat formou pravidelných přednášek. Prezentace v programu Microsoft PowerPoint budou průběžně zveřejňovány. Studenti budou moci kromě internetových stránek kurzu využívat také stránky sociální sítě Facebook, kde budou představovány jak důležité události spjaté s dějinami umění LA, tak literatura apod.

Sylabus kurzu včetně literatury bude představen na první hodině.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (07.02.2014)

1. Docházka - 70 % účast na přednáškách

2. Prezentace v Microsoft PowerPoint (na 1-6 snímků) - student si zvolí 1 umělecké dílo, popíše jej a představí ostatním studentům (délka prezentace 5 min.)

3. Písemné zpracování Pojmů z dějin umění - student vyhledá a definuje vybrané pojmy z dějin umění

4. Zkouška probíhá formou závěrečného skupinového kolokvia, kde společně zrekapitulujeme probranou látku; podmínkou atestace je aktivní účast na diskuzi

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK