PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Reálie latinskoamerických zemí - AIH520024
Anglický název: Life and Institutions of Latin American Countries
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Záměnnost : ATS30010
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (01.07.2011)
Předmět má kromě seznámení se základní faktografií v oblasti reálií Latinské Ameriky zprostředkovat také přehled po hlavních problémech regionu řešených stávající literaturou. Zvláštní pozornost je přitom věnována problematice moderních dějin a současnosti jak v podobě politických událostí tak ekonomického vývoje (hlavní hospodářská odvětví jednotlivých zemí). Kromě výkladu situace v jednotlivých zemích je věnována pozornost i problémům společným (např. zahraniční dluh) či regionálním (produkce drog).

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (01.07.2011)
Povinná literatura:
The World Almanac and Book of Facts, 2009

Almanaque Munidal, 2009

Anuario iberoamericano, Agencia EFE 2008

The World Factbook (www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/html)

J. Opatrný, Amerika v proměnách staletí, Praha 1998

Doporučená literatura:
J. Opatrný, Kuba, Praha 2002

J. Opatrný. Mexiko, Praha 2003

J. Opatrný, Panama, Praha 2004

B. Roedl, Peru, Praha 2003

B. Roedl, Peru, Bolivie, Praha 2007

J. Chalupa, Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile, Praha 1999

J. Chalupa, Španělsko, 2005

J. Chalupa, Chile, 2006

R. Buben, P. Somogyi, Bolivie, Praha 2009

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (01.07.2011)

1. Mexiko

2. Guatemala, Salvador, Honduras, Nikaragua

3. Kostarika, Panama

4. Kuba, Dominikánská republika

5. Kolumbie

6. Venezuela

7. Ecuador, Bolivie

8. Peru

9. Chile

10. Argentina

11. Paraguay, Uruguay

12. Brazílie,

13. Společné problémy regionu posledního desetiletí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK