PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář II - AIH520016
Anglický název: Diploma Seminary II
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 52 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Student pracuje na své diplomové práci a v každém semestru minimálně jednou prezentuje na semináři dosažený stupeň zpracování problematiky. Před koncem letního semestru přednáší konečnou podobu práce. Doporučený rozsah je minimálně 100 stran textu plus eventuální přílohy. Úvod práce musí obsahovat obraz problematiky ve stávající literatuře a informaci o pramenné základně, text je potom pokusem studenta o vlastní pohled či řešení problému, nutností je poznámkový aparát a úplná bibliografie použitých pramenů a literatury.

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Povinná a doporučená literatura:
Vychází ze zaměření diplomových prací

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK