PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - AIH520015
Anglický název: Diploma Seminary
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 52 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Téma diplomové práce si student vybírá v prvním semestru diplomového semináře. Prodiskutuje s vyučujícím možnosti jeho realizace a je mu doporučen vedoucí diplomové práce. S ním potom diskutuje konkrétní podobu zadání. V druhém semestru přednese na semináři své téma zamýšlené práce, její hlavní problémy a informaci o literatuře a pramenné základně. Po diskusi na semináři připraví konečné zadání diplomové práce, které je pak do 15. května předloženo na příslušném formuláři vedoucímu pracoviště, aby mohla být zadání všech studentů odevzdána do konce května p. děkanovi.

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Povinná a doporučená literatura:
Vychází ze zaměření diplomových prací

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK