PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Historiografie II. - AIH520014
Anglický název: Historiography II
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 39 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Vyučující: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Přednáška kombinovaná se seminářem je věnována nejdůležitějším tématům a osobnostem dějepisectví věnujícího se Latinské Americe, jak z prostředí amerického (včetně USA), tak evropského. Cílem je naučit studenty aktivně a kriticky pracovat s historickými texty, klást jim otázky, diskutovat nad nimi a zasazovat prezentované myšlenky do širšího kontextu. V přednáškách budou prezentovány nejdůležitější trendy a osobnosti; v seminářích pak budou studenti sami prezentovat zadanou četbu.

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Povinná literatura:
J. Rodriguez, The Independence of Spanish America, Cambridge 1998

D. Brading, The First America (The Spanish monarchy, Creole patriots, and the Liberal state 1492-1867) Cambridge 1991

Florencia Mallon, Peasant and Nation: The Making of Postcolonial Mexico and Peru, Berkeley/Los Angeles 1995

Doporučená literatura:
Hans-Joachim König, Nacionalismo y nación en la historia de Iberoamérica, Estado-nación. Comunidad Idígena, Industria. Cuadernos de Historia Latinoamericana, núm. 8, Amsterdam, AHILA, 2000

A. Touraine, América Latina, política y sociedad, trad. M. Armiňo, Madrid 1989

Oscar Lewis, The Culture of Poverty, in O. Lewis, Anthropological Essays, New York 1970

Esplendores y miserias del siglo XIX: Cultura y sociedad en América Latina, ed. Beatriz González Stephan, Javier Lascarte, Graciela Montaldo, María Julia Daroqui, Caracas 1994

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Přednáška + seminář:

1.-2. Války za nezávislost

3.-5. Nezávislé latinskoamerické státy v 19. století

6.-7. Modernizující se a moderní Latinská Amerika

8-9. Diktatura v Latinské Americe

10-11. Aktuální problémy Latinské Ameriky a jejich historické kořeny

12.-13. Shrnutí, závěrečné diskuse

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK