PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do iberoamerikanistiky - AIH520011
Anglický název: Introduction to Ibero-American Studies
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 39 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Předmět je přehledem témat, která jsou předmětem zájmu iberoamerikanistky, jako je otázka populačního vývoje amerického kontinentu od prvních migrací do současnosti či problematika formování ekonomiky spjaté se světovým trhem prostřednictvím produktů monokulturního hospodářství. Přináší podrobnou informaci o základních iberoamerikanistických pracovištích ve světě, nejdůležitějších knihovnách, periodicích a orientacích „národních“ iberoamerikanistik. Zvláštní pozornost je věnována iberoamerikanistice ve Španělsku, Mexiku a ve Spojených státech, které v řadě ohledů určují vývoj oboru, zejména však iberoamerikanistice české včetně historie česko-latinskoamerických vztahů a dějin zájmu o americký kontinent ve středoevropské společnosti hovořící česky i německy. V seminářích je pak studenti prezentují své eseje na přednášená témata a skupina diskutuje nad předneseným příspěvkem.

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Povinná literatura:
The Cambridge Encyclopedia of Latin America and the Caribbean, Cambridge 1985

Cambridge History of Latin America, vol. XI, Cambridge University Press 1995

Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté‚ Praha 1999

A Cultural History of Latin America, ed. by L. Bethell, Cambridge 1998

Doporučená literatura:
Hans-Joachim Konig and Stefan Rinke, eds. Transatlantische Perzeptionen:

Lateinamerika-USA- Europa in Geschichte und Gegenwart, 1998

J. L Abellan, La idea de América. Orígen y evolución, Madrid 1972

J. Alcina Franch, Indianismo e indigenismo en América, Madrid 1990

G. Arciniégas, América en Europa, Buenso Aires 1975

N. Sánchez Albornoz, The Population of Latin America, Berkeley 1974

A. C. Wilgus, Histories and historians of Hispanic America, New York 1966

L. Zea, El descubrimiento de América y su sentido actual, México 1989Angel Rosenblat, La población indígena de América desde 1492 hasta la Actualidad, Buenos Aires 1954 William M. Denevan (ed.), The Native Population of the Americas in 1976, Madison 1976

Magnus Mörner, Harold Dana Sims, Adventurers and Proletarians. The Story of

Migrants in Latin America, Pittsburgh University Press 1985

Victor Bulmer-Tomas, John H. Coatsworth, Roberto Cortés Conde, The Cambridge Economic

History of Latin America I-II, Cambridge 2006

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

1. Koncept Latinské Ameriky

2. Periodizace vývoje latinskoamerické společnosti

3. Etnická podoba Ameriky v období kolonie

4. Etnická podoba Ameriky v období nezávislosti

5. Migrační procesy na americkém kontinentě v období kolonie

6. Migrační procesy na americkém kontinentě v období nezávislosti

7. Hlavní rysy ekonomiky Latinské Ameriky v období kolonie

8. Hlavní rysy ekonomiky Latinské Ameriky v období nezávislosti

9. Centra studia Latinské Ameriky ve světě

10. Centra studia Latinské Ameriky v České republice

11. Vztahy střední Evropy a Latinské Ameriky v koloniálním období

12. Vztahy střední Evropy a Latinské Ameriky v 19. století

13. Vztahy střední Evropy a Latinské Ameriky ve 20. století

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK