PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hispanoamerická literatura - AIH520008
Anglický název: Hispanic-American Literature
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIH520061
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Kazmar, Ph.D.
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Cílem přednášky je podat stručný diachronní přehled literatury od předhispánské doby po současnost, předložit periodizaci, charakterizovat hlavní období a nejznámější spisovatele. Přednáška klade důraz na průběžné sledování trojí kulturní tradice v hispanoamerické literatuře.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (17.10.2017)

Ústní zkouška: periodizace, přehled epoch, směrů, osobností; četba deseti děl krásné literatury.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (01.10.2019)

Franco, Jean. Historia de la la literatura hispanoamericana. Barcelona: Ariel, 1990.

Franco, Jean. An Introduction to Spanish-American Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana, 4 tomos. Madrid: Alianza, 1998–2002.

Fernández, Teodosio; Millares, Selena; Becerra, Eduardo. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial Unversitas, 1995.

Barrera, Trinidad; Iñigo Madrigal, Luis (coords.). Historia de la literatura hispanoamericana. 3 tomos. Madrid: Cátedra, 2008.
Henríquez Ureña, Pedro. Las corrientes literarias en América Hispánica. México: FCE, 1969.

Aínsa, Fernando. Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa. Madrid: Gredos, 1986.

Anderson Imbert, Enrique; Soares Amora, Antonio. Dějiny literatur Latinské Ameriky. Praha: Odeon, 1966.

Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Hispanoamerická kulturní identita v esejích a románech. Praha: Torst, 1998.

Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Nakladatelství Libri, 1996.

 

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

1. Kulturní specifičnost hispanoamerické literatury

2. Předhispánské indiánské literatury

3. Literatura koloniální doby

4. Indiánské tradice v koloniální literatuře

5. Pojetí baroka v Hispanoamerice

6. Hispanoamerický romantismus

7. Modernistická poezie a esejistika

8. Avantgarda, „indigensimus“, „negrismus“

9. Regionalistický román a kulturní identita

10. „Boom“ v hispanoamerickém románu a povídce

11. „Boom“ v hispanoamerickém románu a povídce

12. Hispanoamerické drama

13. Osobnosti současné prózy a poezie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK