PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Nativní kultury Jižní Ameriky - AIH520007
Anglický název: Native Cultures of South America
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 39 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Vyučující: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Cílem přednášky je představit jednotlivé kulturní areály Jižní Ameriky od nejstarších dob do současnosti. Studenti by měli především pochopit fenomén kontaktu a kulturní změny a docenit vzájemné setkávání a ovlivňování domorodých společenství, i důsledky podnětů vzešlých z evropské kolonizace Nového světa. Pozornost je věnována jak kulturám „vyspělým“ (kultury andského regionu), tak lovecko-sběračským společenstvím v „marginálních oblastech“. Zvláštní důraz pak bude kladen na vysvětlení současných problémů domorodých populací Jižní Ameriky.

Seminář poslouží k prohloubení vhledu do konkrétních problémů, s využitím návštěv specialistů v jednotlivých oborech (archeologie, religionistika, sociologie).

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Povinná literatura:
The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, Vol. III (South America), Part 1-2, ed. Frank Salomon, Stuart B. Schwartz, Cambridge/New York 1999

G. H. S. Buschnell, Umění staré Ameriky, Praha 1970

Friedrich Katz, Staré americké civilizace, Praha 1990

Markéta Křížová, Inkové, Praha 2006

Doporučená literatura:
Victor W. von Hagen, Pouštní říše ve starém Peru, Praha 1967

Victor W. von Hagen, Říše Inků, Praha 1963

Václav Šolc, Tíwanaku - klenot And, Praha 1986

Gary Urton, Incké mýty, přel. Martin Mikyska, Praha 2006

Thor Heyerdahl, Staré civilizace a oceán, Praha 1983

John Hemming, Dobytí říše Inků, Praha 1970

Bohumír Roedl, Ve jménu inky Túpaka Amarua, Praha 1998

Ettore Biocca, Sama mezi Indiány, Praha 1972

Claude Lévi-Strauss, Smutné tropy, Praha 1966

Alberto Vojtěch Frič, Indiáni Jižní Ameriky, Praha 1942

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

1. Předklasické kultury andské oblasti

2. Klasické kultury andské oblasti

3.-4. Poklasické kultury andské oblasti - Inkové

5. Sever Jižní Ameriky.

6. Pralesy Jižní Ameriky.

7. Karibská oblast.

8. Jih Jižní Ameriky

9. Andská oblast v koloniální době.

10. Pralesní oblast v koloniální době.

11. Araukáni

12. Jižní Amerika v období nezávislosti.

13. Indiáni v Jižní Americe v moderní době

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK