PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Nativní kultury Střední Ameriky - AIH520006
Anglický název: Native Cultures of Middle America
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 39 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIH520046
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Cílem přednášky je představit jednotlivé kulturní areály Střední Ameriky od nejstarších dob do současnosti. Studenti by měli především pochopit fenomén kontaktu a kulturní změny a docenit vzájemné setkávání a ovlivňování domorodých společenství, i důsledky podnětů vzešlých z evropské kolonizace Nového světa. Pozornost je věnována jak kulturám „vyspělým“ (Aztékové, Mayové), tak lovecko-sběračským společenstvím v „marginálních oblastech“. Zvláštní důraz pak bude kladen na vysvětlení současných problémů domorodých populací Střední Ameriky.

Seminář poslouží k prohloubení vhledu do konkrétních problémů, s využitím návštěv specialistů v jednotlivých oborech (archeologie, religionistika, sociologie).

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Povinná literatura:
The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, Vol. II (Mesoamerica), Part 1-2, ed. Richard E. W. Adams, Murdo J. MacLeod, Cambridge/New York 2000

G. H. S. Buschnell, Umění staré Ameriky, Praha 1970

Friedrich Katz, Staré americké civilizace, Praha 1990

Kateřina Klápšťová - Čestmír Krátký, Encyklopedie bohů a mýtů předkolumbovské Ameriky: Mexiko a Střední Amerika, Praha 2001

David Carrasco, Náboženství Mezoameriky (Kosmovize a obřadní centra), Praha 1998

Doporučená literatura:
Sylvanus G. Morley, Mayové, Praha 1976

J. E. S. Thompson, Sláva a pád starých Mayů, Praha 1971

František Vrhel - Oldřich Kašpar, Texty nativní Iberoameriky I. (Předkolumbovské literatury), Praha 1978

Nezahualcóyotl, Rozezni svůj atabal (Poezie starého Mexika), Praha 1996

Popol Vuh a výbor z Letopisů Cakchiquelů a z knih Chilama Balama, Praha 1976

Miguel León-Portilla, Nahuaská filosofie, přel. Eva Mánková, Praha 2002

George C. Vaillant, Aztékové, Praha 1974

Markéta Křížová, Aztékové, Praha 2005

Serge Gruzinski, Men-Gods of the Mexican Highlands

Ignacio del Río, Conquista y aculturación en la California jesuítica, 1697-1768, México 1998 (1a ed. 1984)

Inge Clendinnen, Ambivalent Conquests (Maya and Spaniards in Yucatan, 1517-1570), Cambridge 1987

Matthew Restall, The Maya World (Yucatec Culture and Society, 1550-1850), Stanford 1997

Milan Kováč, Antropológ jako sociálny inžinier (Prípad Lakandóncov), Cargo 1-2/2000, s. 22-39

Přemysl Mácha, Plamínek v horách, požár v nížině: Indiánské povstání v mexickém Chiapasu, Brno 2003

Přemysl Mácha, Indiáni a volební demokracie: Politické proměny indiánských obcí Mexika, Ostrava 2004

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Přednáška:
1. Názory na původ amerických Indiánů; nejstarší období amerických dějin

2. Předklasické a klasické kultury severní Mezoameriky

3.-4. Klasické kultury Mezoameriky - Mayové

5.-6. Poklasické kultury Mezoameriky - Aztékové

7. Marginální kultury Mezoameriky (Taraskové), Jihozápad a Jihovýchod Severní Ameriky. Střední Amerika.

8. Conquista Nového světa; Karibská oblast

9. Centrální Mezoamerika - Aztékové, Taraskové, Zapotékové

10. Jižní Mezoamerika - Mayové

11. Sever Mezoameriky - Jihozápad, Apačové

12. Střední Amerika v období nezávislosti.

13. Indiáni ve Střední Americe v moderní době

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK