PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Současná Latinská Amerika - AIH520004
Anglický název: Contemporary Latin America
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 39 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Přednáška přináší přehled základních problémů novodobých dějin Latinské Ameriky od začátku dvacátého století přes mexickou revoluci po současnost s důrazem na vnitřní dynamiku vývoje jednotlivých zemí a globální souvislosti těchto procesů. Zvláštní pozornost věnuje problematice revolucí padesátých let (Guatemala, Bolívie a Kuba), nástupu vojenských režimů (Brazílie, Argentina, Uruguay, Chile, Peru) a demokratizačním procesům v druhé polovině let osmdesátých a v letech devadesátých dvacátého století. Kromě obecných rysů vývoje v celém regionu je výklad zaměřen na situaci v jednotlivých státech a místu Latinské Ameriky v soutěžení supervelmocí v sedmdesátých a osmdesátých letech (středoamerická krize, Kuba). V seminářích pak studenti prezentují své eseje na přednášená témata a skupina diskutuje nad předneseným příspěvkem.

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Povinná literatura:
Josef Polišenský a kol. Dějiny Latinské Ameriky, Praha 1979

Josef Opatrný, Amerika v proměnách století, Praha 1998

Jan Klíma, Dějiny Brazílie, Praha 1998

Jiří Chalupa, Argentina, Uruguay, Chile, Praha 1999

Josef Opatrný, Kuba, Praha 2002

Josef Opatrný, Mexiko, Praha 2004

Josef Opatrný, Panama, Praha 2004

Bohumír Roedl, Peru, Praha 2003

The Cambridge History of Latin America, III-V (ed. Leslie Bethell), Cambridge 1985-1986.

Doporučená literatura:
Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, I-II, Stuttgart 1992-1994

Historia de las Américas, III, Madrid 1991.

Timothy E. Anna, Spain and the Loss of America, Lincoln 1983

Roderick J. Barman, Brazil: The Forging of a Nation, 1798-1852, Stanford 1988.

Historia de Cuba, (II-III), La Habana 1991-1998

John Major, Price Possession: The United States and the Panama Canal, New York 1993

David Rock, Argentina 1516-1987: From Spanish Colonization to Alfonsín, Berkeley 1987.

J. L. Salcedo-Bastardo, Historia fundamental de Venezuela, Caracas 1979

María Sáenz Quesada, La Argentina. Historia del país y de su gente, Buenos Aires 2001

Historia General de México, México 2004

La crisis estructural de las sociedades implantadas, ed. Germán Carrera Damás, Paris 2003

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

1. Mexická revoluce

2. Střední Amerika a karibská oblast v období nestability

3. Vzestup Argentiny a Chile

4. První světová válka a Latinská Amerika

5. Růst nacionalismu

6. Velká krize a nové diktatury

7. Nový nacionalismus za druhé světové války - peronismus

8. Revoluce poloviny dvacátého století - Guatemala, Bolivie, Kuba

9. Vojenské režimy - Argentina, Chile, Uruguay, Brazilie

10. Středoamerická krize - Guatemala, Nikaragua

11. Demokratizace osmdesátých let

12. Populismus začátku třetího tisíciletí - Chavés, Correa, Lugo

13. Návrat k racionalismu - Kolumbie, Panama, Chile

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK