PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny Latinské Ameriky – nezávislost - AIH520003
Anglický název: History of Latin America - Independence
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 39 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Přednáška poskytne zevrubný přehled dějin Latinské Ameriky od konce 18. do počátku 20. století, tedy období válek za nezávislost a vytváření novodobých národů. Jsou zde prezentovány jak obecné tendence vývoje, které se pak promítají do pozdějšího obrazu latinskoamerické společnosti (caudillismus) tak politické události a hospodářské a sociální poměry v jednotlivých státech, přičemž je kladen důraz na země významnější (Mexiko, Argentina, Brazilie, Chile, Kolumbie, Peru). Značná pozornost je věnována mezinárodnímu kontextu vývoje v Latinské Americe a předpokladům změn, které se projevily zejména v mexické revoluci. V seminářích je pak studenti prezentují své eseje na přednášená témata a skupina diskutuje nad předneseným příspěvkem.

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Povinná:
Josef Polišenský a kol. Dějiny Latinské Ameriky, Praha 1979.

Josef Opatrný, Amerika v proměnách století, Praha 1998.

Jan Klíma, Dějiny Brazílie, Praha 1998.

Jiří Chalupa, Argentina, Uruguay, Chile, Praha 1999.

Josef Opatrný, Kuba, Praha 2002.

Josef Opatrný, Mexiko, Praha 2004.

Josef Opatrný, Panama, Praha 2004.

Bohumír Roedl, Peru, Praha 2003.

The Cambridge History of Latin America, III-V (ed. Leslie Bethell), Cambridge 1985-1986.

Doporučená:
Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, I-II, Stuttgart 1992-1994.

Historia de las Américas, III, Madrid 1991.

Timothy E. Anna, Spain and the Loss of America, Lincoln 1983.

Roderick J. Barman, Brazil: The Forging of a Nation, 1798-1852, Stanford 1988.

Historia de Cuba, (II-III), La Habana 1991-1998.

John Major, Price Possession: The United States and the Panama Canal, New York 1993.

David Rock, Argentina 1516-1987: From Spanish Colonization to Alfonsín, Berkeley 1987.

J. L. Salcedo-Bastardo, Historia fundamental de Venezuela, Caracas 1979.

María Sáenz Quesada, La Argentina. Historia del país y de su gente, Buenos Aires 2001.

Historia General de México, México 2004.

La crisis estructural de las sociedades implantadas, ed. Germán Carrera Damás, Paris 2003.

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

1. Předpoklady válek za nezávislost

2. První etapa válek za nezávislost

3. Druhá etapa válek

4. Poválečná nestabilita a caudillismus

5. Zvláštní případ Brazilie

6. Velká Kolumbie

7. Středoamerické provincie

8. Mexicko-americká válka a druhé císařství

9. Obecné rysy modernizace

10. Střední Amerika a Porfiriát

11. Peru, Bolivie a Ecuador v druhé polovině devatenáctého století

12. Státy cono del sur v druhé polovině devatenáctého století

13. Španělsko-americká válka a panamská „revoluce“

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK