PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Otroctví v Novém světě - AIH510016
Anglický název: Slavery in the New World
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: IBFKRIZO (16.05.2008)

Předmětem tohoto semestrálního kursu je fenomén moderního otroctví, tedy obnovení instituce otroctví v souvislosti s
evropskou zámořskou expanzí 15. - 19. století, především pak kolonizace Ameriky, kde byli zotročováni jednak domorodí
obyvatelé (Indiáni), jednak černoši násilím importovaní z Afriky. Cílem bude 1. nastínit historický vývoj otroctví a postihnout
význam této instituce pro jednotlivé kolonie, respekt. jednotlivé kolonizující evropské národy; 2. pokusit se pochopit, co
vlastně znamenalo být otrokem v Americe, jak se otroci sami vyrovnávali se svou situací a jaký měli manévrovací prostor; 3.
odhadnout zisky a ztráty, které z obnovení otroctví vyplynuly Evropě a Africe, a pokusit se pochopit postoj obyvatel Starého
světa k této instituci; 4. nastínit vlivy černošské tradice a "vzpomínek na otroctví" pro současnou Latinskou Ameriku.
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (23.05.2008)

Předmětem tohoto semestrálního kursu je fenomén moderního otroctví, tedy obnovení instituce otroctví v souvislosti s

evropskou zámořskou expanzí 15. - 19. století, především pak kolonizace Ameriky, kde byli zotročováni jednak domorodí

obyvatelé (Indiáni), jednak černoši násilím importovaní z Afriky. Cílem bude 1. nastínit historický vývoj otroctví a postihnout

význam této instituce pro jednotlivé kolonie, respekt. jednotlivé kolonizující evropské národy; 2. pokusit se pochopit, co

vlastně znamenalo být otrokem v Americe, jak se otroci sami vyrovnávali se svou situací a jaký měli manévrovací prostor; 3.

odhadnout zisky a ztráty, které z obnovení otroctví vyplynuly Evropě a Africe, a pokusit se pochopit postoj obyvatel Starého

světa k této instituci; 4. nastínit vlivy černošské tradice a "vzpomínek na otroctví" pro současnou Latinskou Ameriku.

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (23.05.2008)

Literatura:
The Historical Encyclopedia of World Slavery (gen. ed. Junius P. Rodriguez), Santa Barbara-Denver-Oxford 1997 (Nár. knihovna, všeob. studovna)

Berlin, Ira, Many Thousands Gone: The First Two Centuries of Slavery in North America, Cambridge/London 1998 (SIAS)

Boxer, Charles R., The Golden Age of Brazil: Growing Pains of a Colonial Society, 1695-1750, Berkeley 1962 (repr. Manchester 1995) (SIAS)

Buch, Hans Christoph, Nezávislost San Dominga, přel. Gustav Bernau, Praha 1981

Curtin, Philip, The Atlantic Slave Trade: A Census, Madison 1969 (Nár. knihovna)

Davidson, Basil, Black Mother: Africa and the Atlantic Slave Trade, Middlesex 1980 (revised ed.; 1st ed. Boston 1961) (Nár. knihovna)

Davidson, Basil, The Growth of African Civilisation: A History of West Africa, 1000-1800, London 1965 (Nár. knihovna)

Davidson, Basil, Africká minulost, Praha 1972

Davidson, Basil, Černá matka, Praha 1964

Davis, David Brion, The Problem of Slavery in Western Culture, Ithaca/London 1966 (2. ed. New York 1977) (Nár. knihovna)

Dunn, Richard, Sugar and slaves; the rise of the planter class in the English West Indies, 1624-1713, Chapel Hill, 1972 (Nár. knihovna)

Finley, Moses I., The Ancient Economy, Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 1973 (Nár. knihovna)

Gilroy, Paul, The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness, Cambridge 1993 (Nár. knihovna)

Oldřich Kašpar, Kubánské lidové pohádky, Praha 1979

Křížová, Markéta, Naši černí bratři: Obnovená jednota bratrská a černí otroci v Americe, Dějiny a současnost 2005/3, s. 17-21

Millette, James, et. al., Freedom Road, Santiago de Cuba 1988 (Nár. knihovna)

Mintz, Sidney W., Sweetness and Power: The place of sugar in modern history, New York 1985

Moreno Fraginals, Manuel, El ingenio. El complejo económico social cubano del azúcar, La Habana 1964 (2a ed. La Habana 1978), 3 sv. (SIAS)

Opatrný, Josef, Antecedentes históricos de la formación de la nación cubana, Praga: Universidad Carolina, 1986 (SIAS)

Opatrný, Josef, Válka Severu proti Jihu, Praha 1998 (1. vyd. 1986)

Ortiz, Fernando, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (Advertencia de sus contrastos agrarios, económicos, históricos y sociales, su etnografía y su transculturación), (1940), ed. Enrico Mario Santí, Madrid 2002 (SIAS)

Pagden, Anthony, Lords of All the World (Ideologies of Empire in Spain, Britain and France c. 1500 - c. 1800, New Haven/London 1995 (SIAS)

Patterson, Orlando, Slavery and Social Death: A Comparative Study, Cambridge, Mass./London 1982 (SIAS)

Raková, Svatava, Dobrodruzi, puritáni a Indiáni: Angličané v Novém světě, Praha 1998

Raková, Svatava, Volnost, rovnost a majetek v americké revoluci, Dějiny a současnost 1990/1

Seasbrook, W. B., Ostrov černých kouzel : vúdú na Haiti, přel. Z. Wattersonová, Praha 1997

Verlinden, Charles, L'esclavage dans l'Europe médievale, Bruges 1955 (T. 1: Péninsule Ibérique, France); Ghent 1977 (T. 2: Italie, Colonies italiennes du Levant, Levant latin, Empire byzantin) (2. díl Nár. knihovna)

Prameny:

Africa Remembered: Narratives by West Africans form the Era of the Slave Trade, ed. Philip D. Curtin, Madison/Milwaukee/London: The University of Wisconsin Press, 1967 (Nár. knihovna)

Six Women's Slave Narratives, ed. William L. Andrews, New York 1988 (SIAS)

Douglass, Frederick, A Narrative of the Life of Fredeerick Douglass, An American Slave, ed. Benjamin Qarels, Cambridge/London 1996 (SIAS)

Jacobs, Harriet A., Incidents in the Life of a Slave Girl?, ed. Jean Fagan Yellin, Cambridge/London 2000 (SIAS)

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (23.05.2008)

áí1. Definice otroctví; otroctví v antice a středověku (21. 2.)

2. Objevení a kolonizace atlantických ostrovů a Nového světa; debaty o otroctví Indiánů; zahájení masivního importu černochů; otroctví v Africe (28. 2.)

3. Otroctví ve španělských koloniích (7. 3.)

4. Otroctví v portugalských koloniích (14. 3.)

5. Otroctví ve francouzských koloniích Francie; karibské kolonie Holandska, Dánska atd. (21. 3.)

6. Otroctví v britských koloniích pevninské Severní Ameriky a v britských ostrovních koloniích (28. 3.)

7. Život otroka v amerických koloniích: shrnutí (4. 4.)

8. Materiální přínos otroctví Starému a Novému světu; ztráty pro Afriku. Reflexe amerického otroctví v Evropě - upevňování evropského sebevědomí (11. 4.)

9. Abolicionismus v teorii a praxi (19. 4.)

10.- 11. 19. století - druhá fáze moderního otroctví. USA, Kuba a Brazílie (25. 4. a 2. 5.)

12. Dědictví moderního otroctví - latinskoamerická identita, kultura a společnost; evropská identita (9. 5.)

13. Shrnutí (16. 5.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK