PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Historiografie - AIH510014
Anglický název: Historiography
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Vyučující: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: IBFKRIZO (23.05.2008)

Dvousemestrální kurs věnovaný nejdůležitějším tématům a osobnostem dějepisectví věnujícího se Latinské Americe, jak
z prostředí amerického (včetně USA), tak evropského. Některá témata: conquista a "černá legenda" španělské
kolonizace; vznik "amerického" vědomí v koloniálním období; nezávislost španělských a portugalských kolonií; identita a
multikulturalismus Latinské Ameriky; postkoloniální interpretace latinskoamerických dějin. Podmínkou pro účast v semináři je
schopnost číst a porozumět textu ve španělském a anglickém jazyce; pro studenty iberoamerikanistického kurzu z
nehistorických oborů je předpokladem účasti absolvování semináře "Historiografie (metody historikovy práce)".
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (23.05.2008)

Dvousemestrální kurs věnovaný nejdůležitějším tématům a osobnostem dějepisectví věnujícího se Latinské Americe, jak

z prostředí amerického (včetně USA), tak evropského. Některá témata: conquista a "černá legenda" španělské

kolonizace; vznik "amerického" vědomí v koloniálním období; nezávislost španělských a portugalských kolonií; identita a

multikulturalismus Latinské Ameriky; postkoloniální interpretace latinskoamerických dějin. Podmínkou pro účast v semináři je

schopnost číst a porozumět textu ve španělském a anglickém jazyce; pro studenty iberoamerikanistického kurzu z

nehistorických oborů je předpokladem účasti absolvování semináře "Historiografie (metody historikovy práce)".

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (30.05.2008)

Výběr konkrétních odborných textů je částečně přizpůsobován badatelským zájmům studentů.

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (27.05.2008)

Úvodní hodina

1. Latinská Amerika a světová historie

2. Hledání kořenů: předkolumbovské a pokolumbovské indiánské kultury

3. ?Černá" a ?bílá" legenda conquisty (Hledání kořenů II.)

4. Otroctví v Latinské Americe (Hledání kořenů III.)

5. Koloniální společnost

6. Církev v Latinské Americe

7. Války za nezávislost, mýtus a realita

8. Nezávislé latinskoamerické státy v 19. století

9. Modernizující se a moderní Latinská Amerika

10. Diktatura v Latinské Americe

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK