PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do iberoamerikanistiky - AIH510009
Anglický název: Introduction to Ibero-American Studies
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: IBRBINKO (23.05.2007)

Přednáška je přehledem problémů, které jsou předmětem zájmu iberoamerikanistky, jako je otázka populačního vývoje amerického kontinentu od prvních migrací do současnosti či problematika formování ekonomiky spjaté se světovým trhem prostřednictvím produktů monokulturního hospodářství. Přináší podrobnou informaci o základních iberoamerikanistických pracovištích ve světě, nejdůležitějších knihovnách, periodicích a orientacích "národních" iberoamerikanistik. Zvláštní pozornost je věnována iberoamerikanistice ve Španělsku, Mexiku a ve Spojených státech, které v řadě ohledů určují vývoj oboru, zejména však iberoamerikanistice české, včetně historie česko-latinskoamerických vztahů a dějin zájmu o americký kontinent ve středoevropské společnosti hovořící česky i německy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (23.05.2008)

Přednáška je přehledem problémů, které jsou předmětem zájmu iberoamerikanistky, jako je otázka populačního vývoje amerického kontinentu od prvních migrací do současnosti či problematika formování ekonomiky spjaté se světovým trhem prostřednictvím produktů monokulturního hospodářství. Přináší podrobnou informaci o základních iberoamerikanistických pracovištích ve světě, nejdůležitějších knihovnách, periodicích a orientacích "národních" iberoamerikanistik. Zvláštní pozornost je věnována iberoamerikanistice ve Španělsku, Mexiku a ve Spojených státech, které v řadě ohledů určují vývoj oboru, zejména však iberoamerikanistice české, včetně historie česko-latinskoamerických vztahů a dějin zájmu o americký kontinent ve středoevropské společnosti hovořící česky i německy.

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (23.05.2008)

áíThe Cambridge Encyclopedia of Latin America and the Caribbean, Cambridge 1985

Cambridge History of Latin America, vol. XI, Cambridge University Press 1995

Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté? Praha 1999

A Cultural History of Latin America, ed. by L. Bethell, Cambridge 1998

Hans-Joachim Konig and Stefan Rinke, eds. Transatlantische Perzeptionen:

Lateinamerika-USA- Europa in Geschichte und Gegenwart, 1998

J. L Abellan, La idea de América. Orígen y evolución, Madrid 1972

J. Alcina Franch, Indianismo e indigenismo en América, Madrid 1990

G. Arciniégas, América en Europa, Buenso Aires 1975

R. Romano, Cuestiones de historia económica latinoamericana, Caracas 1966

N. Sánchez Albornoz, The Population of Latin America, Berkeley 1974

A. C. Wilgus, Histories and historians of Hispanic America, New York 1966

L. Zea, El descubrimiento de América y su sentido actual, México 1989

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (23.05.2008)

áí1.Koncept Latinské Ameriky

2.Periodizace vývoje latinskoamerické společnosti

3.Etnická podoba Ameriky

4.Migrační procesy na americkém kontinentě v období kolonie

5.Migrační procesy na americkém kontinentě v období nezávislosti

6. Hlavní rysy ekonomiky Latinské Ameriky v období kolonie

7. Hlavní rysy ekonomiky Latinské Ameriky v období nezávislosti

8. Centra studia Latinské Ameriky ve světě

9. Centra studia Latinské Ameriky v České republice

10. Tradice vztahů střední Evropy a Latinské Ameriky v koloniálním období

11. Tradice vztahů střední Evropy a Latinské Ameriky v 19. století

12. Tradice vztahů střední Evropy a Latinské Ameriky ve 20. století

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK