PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Současná Latinská Amerika - AIH510003
Anglický název: Contemporary Latin America
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: IBRBINKO (23.05.2007)

Přednáška přináší přehled základních problémů novodobých dějin Latinské Ameriky od mexické revoluce po současnost s důrazem na vnitřní dynamiku vývoje jednotlivých zemí a globální souvislosti těchto procesů. Zvláštní pozornost věnuje problematice revolucí padesátých let (Guatemala, Bolívie a Kuba), nástupu vojenských režimů (Brazílie, Argentina, Uruguay, Chile, Peru) a demokratizačním procesům v druhé polovině let osmdesátých a v letech devadesátých dvacátého století. Kromě obecných rysů vývoje v celém regionu je výklad zaměřen na situaci v jednotlivých státech a místu Latinské Ameriky v soutěžení supervelmocí v sedmdesátých a osmdesátých letech (středoamerická krize, Kuba).
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (23.05.2008)

Přednáška přináší přehled základních problémů novodobých dějin Latinské Ameriky od mexické revoluce po současnost s důrazem na vnitřní dynamiku vývoje jednotlivých zemí a globální souvislosti těchto procesů. Zvláštní pozornost věnuje problematice revolucí padesátých let (Guatemala, Bolívie a Kuba), nástupu vojenských režimů (Brazílie, Argentina, Uruguay, Chile, Peru) a demokratizačním procesům v druhé polovině let osmdesátých a v letech devadesátých dvacátého století. Kromě obecných rysů vývoje v celém regionu je výklad zaměřen na situaci v jednotlivých státech a místu Latinské Ameriky v soutěžení supervelmocí v sedmdesátých a osmdesátých letech (středoamerická krize, Kuba).

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (23.05.2008)

áíJosef Polišenský a kol. Dějiny Latinské Ameriky, Praha 1979

Josef Opatrný, Amerika v proměnách století, Praha 1998

The Cambridge History of Latin America, VI-X (ed. Leslie Bethell), Cambridge 1986- 1998.

Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, III, Stuttgart 1996

Historia de las Américas, II-IV, Madrid 1991.

Oldřich Kašpar, Dějiny Mexika, Praha 1998

Jan Klíma, Dějiny Brazílie, Praha 1998

Jiří Chalupa, Argentina, Uruguay, Chile, Praha 1999

Josef Polišenský, Stručné dějiny Kuby, Praha 1964

Bernardo García Martínez, Historia de México, México 1985

David Rock, Argentina 1516-1987: From Spanish Colonization to Alfonsín, Berkeley 1987.

J. L. Salcedo-Bastardo, Historia fundamental de Venezuela, Caracas 1979

Ralph Lee Woodward, Jr. Central America. A Nation Divided, New York 1985 (2. vyd.)

T. Halperin Donghi, Historia contemporánea de América Latina, Madrid 1969

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK