PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metodologie výzkumu židovských dějin - AHZ500015
Anglický název: Methodology of Jewish History Research
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D. (02.02.2021)
Cílem kurzu je osvojit si schopnost kritiky pramene a jeho analýzu. Kurs je založen na četbě primárních dokumentů, které budou diskutovány a analyzovány na hodině. Atestace je tedy vázána na pravidelnou přípravu a odevzdávání úkolů z četby v průběhu semestru a aktivní účast na diskuzích.

Kurz se bude konat přes zoom:
Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/93763985742
Meeting ID: 937 6398 5742
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D. (02.02.2021)

Tematicky se kurz věnuje diskuzím nad postavením Židů ve společnosti od osvícenství po první světovou válku z několika různých hledisek – z hlediska právního a politického, z hlediska náboženství, sociálního postavení, rasy, národnosti a jazyka. V kurzu se tak budou prolínat různé náhledy na témata segregace, inkluze či asimilace.
Pro přístupnost byly vybrány texty, které máme k dispozici v angličtině, nebo texty v češtině. Texty budou nahrány na moodle kurzu a i odevzdávání úkolů bude vázáno pouze na moodle.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D. (16.02.2021)

Hodnocení se váže na aktivní účast na hodinách a vypracování 11 úkolů, vždy za max. 10 bodů. Student má nárok na jednu absenci za semestr.
Celkově lze tedy získat 110 bodů.
Počet bodů odpovídá těmto známkám ze zkoušky:
110-90 bodů: 1
90-80 bodů: 2
80-70 bodů: 3

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D. (05.02.2021)

Témata hodin:


16.2. Úvod, představení kurzu, výklad k postavení Židů ve společnosti před emancipací


23.2. Debaty o emancipaci Židů: francouzský a německý model


2.3. Moses Mendessohn a ideje haskaly


9.3. Reformy židovského náboženství – Geiger, Hirsch, Frankel, Sofer


16.3. Siegfried Kapper a jeho odmítnutí Karlem Havlíčkem Borovským


23.3. Wilhelm Marr – zrod pseudovědeckého antisemitismu


30.3. Jan Neruda a jeho překvapivé přijetí Kappera i jeho Pro strach židovský


6.4. Theodor Herzl – Židovský stát


13.4. Tři řeči o židovství, Martin Buber a pražští sionisté


20.4. Otto Weininger – židovský antisemitismus a sexismus


27.4. Protokoly sionských mudrců


4.5. Diverzita uvnitř českožidovského hnutí


11.5. Shrnutí

Doporučená literatura:

Biale, David: Not in the Heavens. The Tradition of Jewish Secular Thought. Princeton: Princeton University Press 2010.

Brenner, Michael: Zionism. A brief history. Princeton: Markus Wiener Publishers 2011.

Brinkmann, Tobias: Jewish Migration, in: European History Online (EGO), published by the Institute of European History (IEG), Mainz 2010-12-03. URL: http://www.ieg-ego.eu/brinkmannt-2010-en URN: urn:nbn:de:0159-20100921536 [2020-07-03].

Feiner, Shmuel: Haskalah and History. The Emergence of a Modern Jewish Historical Consciousness. Portland: Littman Library of Jewish Civilization 2002.

Frankl, Michal a Jindřich Toman (eds.): Jan Neruda a Židé. Texty a kontexty. Praha: Akropolis 2012.

Mendes-Flohr, Paul a Jehuda Reinharz (eds.), The Jew in the Modern World. New York: Oxford University Press 1995.

Sorkin, David Jan: Jewish emancipation. A history across five centuries. Princeton: Princeton University Press 2019.

Webber, Jonathan: Representing Jewish Culture: The Problem of Boundaries, in: Simon J. Bronner (ed.), Framing Jewish Culture: Boundaries and Representations, Jewish Cultural Studies, vol. 4, 2014, 33-76.

Wodzinski, Marcin: Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland. A history of conflict. Oxford: Littman Library of Jewish Civilization 2009.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK