PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kumrán a svitky od Mrtvého moře - AHZ500012
Anglický název: Qumran and the Dead Sea Scrolls
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11472
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Katarína Palčová, M.A. (07.09.2022)
Kurz je určen studentům se zájmem o starověký judaismus. Znalost hebrejštiny ani řečtiny není podmínkou. Základní znalosti o judaismu a dějinách Židů jsou výhodou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK