PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Genocida Židů a Romů z Protektorátu Čechy a Morava - AHZ100067
Anglický název: Genocide of Jews and Roma from Protectorate of Bohemia and Moravia
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:13 / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Karolína Kotalová (29.12.2023)
V rámci intenzivního blokového semináře budeme analyzovat nově shromážděné archivní prameny k dějinám perzekuce Židů, Romů a Sintů z Protektorátu Čechy a Morava. Kostru semináře budou tvořit příběhy jednotlivých židovských a romských rodin. Téma bude rozčleněno podle klíčových míst sociálního kontaktu, i podle míst diskriminace a genocidy, tedy např: práce, škola, rodina, místa internace, pracovní tábory, Osvětim-Birkenau, místa paměti.

Kurz bude probíhat intenzivní formou, blokově, po dobu jednoho týdne (každý den 2x90 min. dopoledne a v úterý a ve čtvrtek i odpoledne). Od studentů bude požadována aktivní účast v celé délce kurzu a vypracování dílčích i dlouhodobějších úkolů. <br>

Známka se skládá:
50 % aktivní účast včetně znalosti četby, která bude většinou ze dne na den (10 % za každý den)
30 % - 3x10 % za dílčí úkoly (přesné znění bude oznámeno na první hodině)
20 % - za dlouhodobější zpracování dílčího tématu do konce února 2024

Výuka bude probíhat mezi 29.1. - 2.2. - ve dnech 29.- 30.1. a 1.-2.2. v učebně 240 v Celetné 20, dne 31. 1. v učebně 1.08 v Celetné 13, každý den od 9:10 do 12:20 s tím, že v úterý a ve čtvrtek bude výuka probíhat i odpoledne mimo učebnu. Ve čtvrtek 1.2. bych ráda zajistila zájezd účastníků kurzu na slavnostní otevření památníku v Letech u Písku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK