PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Uplatnění absolventa FF UK na trhu práce II - AHY100101
Anglický název: Uplatnění absolventa FF UK na trhu práce II
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lucie Gramelová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (15.01.2018)
Cílem semináře je představit studentům FF UK možnosti profesního uplatnění a pomoci jim zorientovat se na trhu
práce. Smyslem přednášky je zprostředkovat autentickou zkušenost odborníků, důraz je kladen zejména na
otevřenost, pokud jde klady i zápory jednotlivých profesí, a praktické postupy, které vedou k dané profesní
kvalifikaci. Každé úterý představíme jedno téma, oblast, kde se naši absolventi běžně uplatňují (cestovní ruch,
překladatelství, tlumočení apod.). O tématu promluví host z praxe, kterým je vždy někdo z oborové asociace, autoři
odborných publikací v rámci daného oboru, experti, konzultanti apod.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (15.01.2018)

požadavky na atestaci: docházka (maximálně dvě absence), aktivita v semináři, odevzdané CV

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (15.01.2018)

20.2. Uplatnění absolventů FF UK - Úvodní přednáška (Lucie Gramelová)

27.2. Jak se živit jazyky - přehled netradičních možností (Lucie Gramelová)

6.3. Editorem, redaktorem a překladatelem (Jan M. Heller, ředitel Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze a zástupce šéfredaktora na iliteratura.cz )

13.3. Jak a kam vyjet v rámci mezinárodních projektů (Bára Rodi, Erasmus+, European Voluntary Service)

20.3. Self-publishing (Bára Baronová, literární dokumentaristka a nakladatelka)

27.3. Práce v centrech sdílených služeb (personalisté ze společnosti GoodCall)

3.4. Neziskové projekty a dobrovolničení (Jan Balák, zakladatel Albanian Challenge)

10.4. Jak na propagaci, cenotvorbu a networking (Petr Mundev, MundefAcademy)

17.4. Česká rozvojová pomoc (Ivana Pejič Povolná, Česká rozvojová agentura)

24.4. Práce v cestovním ruchu (Lucie Čambálová, majitelka cestovní agentury ČambiTour)

15.5. Jak se stát soudním tlumočníkem (Mgr. Catherine van den Brinková Štifterová, Komora soudních tlumočníků)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK