Diplomový seminář I - AHV520008
Anglický název: Master's Thesis Seminar I
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Hlubinková (01.10.2019)
Diplomový seminář bude probíhat formou blokové výuky. Termíny budou sděleny v průběhu semestru.