PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I - AHV520008
Anglický název: Master's Thesis Seminar I
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Hlubinková (01.10.2019)
Diplomový seminář bude probíhat formou blokové výuky. Termíny budou sděleny v průběhu semestru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK