PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kulturní a etnografické studium hudby - AHV120014
Anglický název: Cultural and etnographic study of music
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AHV120016
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (02.10.2017)

Kurz prostřednictvím četby a diskuse vybraných textů seznamuje s různými přístupy ke studiu hudby - metodami jejího zkoumání, kladením otázek a způsoby psaní o ní. Zaměřuje se zejména na texty vzniklé od 90. let 20. století, kdy se zkoumání hudby začalo radikálně měnit pod vlivem obecnějšího teoretického myšlení v humanitních vědách (poststrukturalismus, genderová studia, postkoloniální kritika, sociologická teorie a další), do té doby relativně pevně ohraničené muzikologické disciplíny (historická hudební věda, etnomuzikologie, studia populární hudby a další) spolu začaly vést intenzívnější dialog a prosadily se také dříve spíše okrajové oblasti zkoumání (například studia zvuku). Kurz si klade za cíl na vybraných konkretně zaměřených i obecnějších textech seznámit s těmito směry bádání.

Kurz probíhá formou pravidelné četby a diskuse předepsaných textů.

V rámci bakalářského studia patří tento kurz do linie kulturního studia hudby a etnomuzikologie - navazuje na Úvod do etnomuzikologie z LS prvního ročníku a připravuje na vstup do Semináře soudobé hudební kultury v LS druhého ročníku, respektive povinně volitelného Semináře kulturní analýzy hudby ve třetím ročníku.

Kurz si lze samozřejmě zapsat bez ohledu na to, zda ve vašem studijním plánu figuruje jako povinný. Kurz nemá prerekvizity. Kurz je prerekvizitou semináře soudobé hudební kultury.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (02.10.2017)

Výuka bude probíhat formou referování o textech a diskuse nad nimi. Předpokladem je domácí příprava - všech na každou hodinu.

1/ Každý text v rozsahu 20 minut nejprve představí referující - psanou podobu referátu je třeba odevzdat do konce semestru písemně.

2/ Poté bude každý stručně reagovat  - komentářem, otázkou.

3/ Následovat bude řízená diskuse zaměřená na konkrétní pasáže textu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (02.10.2017)

Podmínky pro udělení zápočtu

Pravidelná docházka

- max 3 absence

- základní podmínka, jinak nelze udělit atestaci

Podmínky pro udělení zkoušky

Aktivní účast (30%)

- kladení otázek, aktivní účast v diskusi

Prezentace textu - referát (30%)

- hodnotí se kvalita zprostředkování základních argumentů textu (součástí není kritika), zprostředkování nezbytných informací k neznámým pojmům, jménům apod., srozumitelnost a dodržení časového rámce 20 minut

Písemná podoba referátu (40%)

- hodnotí se kvalita shrnutí základních argumentů textu, jejich kritické zhodnocení, srozumitelnost, případně zapracování argumentů z diskuse

- rozsah textu 2000-2500 slov

- odevzdání na poslední hodině semestru

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (25.10.2017)

Během semestru budou probírány následující texty (předběžný výběr)

 

Jonathan Culler – Co je to teorie? (Krátký úvod do literární teorie)

 

18. října výuka odpadá

 

Susan McClary – Turtles all the Way Down (On the "Purely Musical") (Conventional Wisdom) - Klára Melicharová

Ruth Solie – Sophie’s Drinkers History (Disciplining Music) - Anna Beckerová

 

Georgina Born – Introduction + Music: Uncertainty, the Canon, and Dissident Music (Rationalizing Culture) - Lenka Vopelková

Gavin Steingo – Sound and Circulation: Immobility and Obduracy in South African Electronic Music (Ethnomusicology Forum) - Veronika Tůmová

 

Suzanne Cusick – Towards an Acoustemology of Detention in the ‘Global War on Teorror’ (Music, Sound and Space) - Magdalena Mišejková

Jonathan Sterne – What the Mind’s Ear Doesn’t Hear (Music, Sound and Space) - Tomáš Kozák

 

Martin Stokes – Introduction: Ethnicity, Identity and Music (Ethnicity, Identity and Music) - Alžběta Holcová

David Kaminsky – "Just Exotic Enough:" Swedish Chamber Klezmer as Postnational World Music and Mid-East Proxy (Ethnomusicology) - Václav Stříbrný

 

Philip Bohlman - Ronald Radano – Introduction: Music and Race, Their Past, Their Presence (Music and the Racial Imagination) - Katerina Romanovska

Grant Olwage - The Class and Colour of Tone: An Essay on the Social History of Vocal Timbre (Ethnomusicology Forum) - Hana Ehlová

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK