PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Práce s prameny hudby do roku 1600 - AHV120011
Anglický název: Archival and sourcework
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AHV120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. (24.09.2016)

Cvičení seznamuje studenty se základními problémy studia pramenů k hudbě středověku a renesance (kodikologie, notační systémy, ediční práce atd.), jeho náplň koresponduje s výukou kurzu Přehled dějin hudby I. V rámci cvičení budou studenti pracovat s dobovými materiály (resp. jejich kopiemi neboli faksimile) a budou vedeni k porozumění notačním systémům, které byly v období před rokem 1600 užívány k zápisu hudebních útvarů. V rámci exkurzí do knihovních a muzejních institucí studenti uvidí též originální historické prameny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK