PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do hudební teorie II - AHV120004
Anglický název: Introduction to Music Theory II
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Vývoj klasicko - romantické harmonie:Chromatika. Výklad,praktická cvičení-harmonizace basu, sopránu. Harmonická analýza vybraných textů. Doporučená literatura: K. Janeček, Harmonie rozborem, Z.Hůla, Nauka o harmonii
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK