PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do hudební teorie I - AHV120003
Anglický název: Introduction to Music Theory I
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Vývoj klasicko - romantické harmonie:Diatonika. Výklad,praktická cvičení-harmonizace basu, sopránu. Harmonická analýza vybraných textů. Doporučená literatura: K. Janeček, Harmonie rozborem, Z.Hůla, Nauka o harmonii
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK