PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do hudební vědy - AHV120001
Anglický název: Introduction to Musicology
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. David Eben, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. David Eben, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. David Eben, Ph.D. (19.09.2017)

Adler, Guido: Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft, in: Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft I, 1885, s. 5-20

Adorno, Theodor W.: Úvod do sociologie hudby, Praha 2015

Bacon, Francis: Nové organon, 2. vydání, Praha 1990

Bek, Mikuláš: Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti, Praha 2003

Dahlhaus, Carl: Grundlagen der Musikgeschichte, Köln 1977

Descartes, René: Rozprava o metodě, Praha 1992

Franěk, Marek: Hudební psychologie, Praha 2007

Fukač, Jiří - Poledňák, Ivan: Hudba a její pojmoslovný systém, Praha 1981

Fukač, Jiří - Poledňák, Ivan: Úvod do studia hudební vědy, 3. vydání, Olomouc 2005

Helfert, Vladimír: Vybrané studie I. O hudební tvořivosti, Praha 1970

Jurková, Zuzana: Kapitoly z mimoevropské hudby, 2. vydání, Olomouc 2001

Kahneman, Daniel: Myšlení rychlé a pomalé, Brno 2012

Kerman, Joseph: Contemplating Music: Challenges to Musicology, Cambridge (Mass.), 1985

Kuhn, Thomas S.: Struktura vědeckých revolucí, Praha 1997

Ochrana, František: Metodologie vědy. Úvod do problému, Praha 2009

Popper, Karl Raimund: Logika vědeckého bádání, Praha 1997

Popper, Karl Raimund: Život je řešení problémů. O poznání, dějinách a politice, Praha 1998

Racek, Jan: Úvod do studia hudební vědy, Praha 1949

Syrový, Václav: Hudební akustika, 2. vydání, Praha 2008

Špidlík, Tomáš: Vědy – umění – náboženství, Olomouc 2009

Třeštík, Dušan: Mysliti dějiny, Praha 1999

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK