Seminář kulturní analýzy hudby II (pro Bc. od 2020) - AHV110341
Anglický název: Seminar Cultural Analysis of Music II (for Bc. since 2020)
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHV110183
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Havelková, Ph.D.
Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.
Prerekvizity : AHV120007, AHV120008, AHV120009, AHV120010, AHV120016
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (12.02.2024)
!!! Pozor, místo výuky se nachází mimo prostory UK v Národní knihovně ČR v Klementinu. Vstup do Klementina je možný pouze s platným čtenářským průkazem.

Seminář se věnuje studiu především české hudební kultury od 19. století do současnosti. V semináři se uplatňují hlavně metody a teoretické přístupy kulturní analýzy a etnomuzikologie. V rámci semináře studenti pracují na vlastních výzkumných projektech. Seminář jim v tomto směru poskytuje prostředí, v němž se formou kolektivních diskusí pravidelně probírají problémy metodologie a teorie relevantní zvoleným tématům. Důraz je kladen na individuální přístup, důkladné vedení a vzájemné sdílení informací.

Příklady obhájených závěrečných prací:

Globálně sdílený feminismus v lokálním kontextu na příkladu slovenské zpěvačky a raperky Simy
Queer estetika v současné ruské populární kultuře na příkladu kapely HRISTINA
Recepce sovětské operety v Československu na případu Dunajevského Bílého akátu
Masopust v Dolních Chrášťanech: Hudebně etnografický výzkum
Queer utopie: alternativní realita v kontextu hudební queer scény současné Ukrajiny
Mýtus národa a autentickosť folklóru v slovenskej folklórnej talent TV show Zem spieva (2017)
Karel Velebný a jeho působení na českou jazzovou scénu v 70. a 80. letech 20. století
Gamelan jako aktér: Život javánského gamelanu v Praze
Geraldine Mucha. Sonda do života a díla skladatelky
„Hudebnice nebo kuriozity?“ Československá dívčí kapela Satanic Girls
Virtuozita a performance maskulinity: Hudební etnografie jednoho pražského neromského gypsy jazzového uskupení
Hudební etnografie kreativniho kolektivu SDBS
Ženský hlas v současné praxi historicky poučené interpretace barokní hudby v České republice
Studie Mirka Očadlíka Žena v české hudbě v kontextu sborníku Česká žena v dějinách národa (1940)
Hudba v českém vězeňství
Fascinace vysokým mužským hlasem: Internetová tvorba Nicka Pitery