PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Originalita versus tradice v duchovní hudbě 17. a 18. století - AHV110306
Anglický název: Originality Versus Tradition in Church Music in 17th and 18th Century
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Uměnovědy
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marc Niubo, Ph.D. (06.02.2020)
Hudba jako součást liturgie klade skladatelům i interpretům specifické otázky a úkoly, jež zpravidla vedou k odlišným postojům k předchozí tradici, módním vlnám, estetickým konceptům než v případě tvorby hudby „světské“. V 17. a 18. století je tento vztah snad nejdynamičtější z celých evropských dějin hudby. Cílem kursu je proto nabídnout hlubší vhled do podmínek vzniku vybraných skladeb, jejich liturgických, textových, hudebně estetických i praktických souvislostí, rozšířit analytické nástroje a tím (snad) i celkové porozumění této hudbě. Během lekcí budou studována vybraná díla C. Monteverdiho, V. A. Michny, M. A. Charpentiera, H. I. F. Bibera, J. D. Zelenky, G. B. Pergolesiho, W. A. Mozarta ad.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marc Niubo, Ph.D. (26.09.2022)

Doporučená literatura:

Claudio BACCIAGALUPPI: Rom, Prag, Dresden: Pergolesi und die neapolitanische Messe in Europa, Kassel: Bärenreiter, 2010

Jürgen BLUME: Geschichte der mehrstimmingen Stabat-mater-Vertonungen, München: E. Katzbichler, 1992

Hudba v českých dějinách, (ed. V. Lébl), Praha 1989 (2. vydání)

Eric Thomas CHAFE: The church music of Heinrich Biber, Ann Arbor : Univ. Microfilms Internat., 1987

Otakar KAMPER: Hudební Praha v XVIII. věku, Praha 1936

Václav KAPSA: Loretánské litanie pražských skladatelů vrcholného baroka. K opomíjenému tématu na příkladu děl Jana Josefa Ignáce Brentnera, in: Salve Regina. Mariánská úcta ve středních Čechách (ed. Markéta Holubová, Marcela Suchomelová), Etnologický ústav AV ČR, Praha 2014, s. 42-58.

Horst LEUCHTMANN-Siegfried MAUSER: Messe und Motette, in: Handbuch der musikalischen Gattungen, Laaber 1998

Magda MARX-WEBER: Lamentationskompositionen des 18. Jahrhunderts: Leonardo Leo und Francesco Feo, in: Critica Musica, Studien zum 17. und 18. Jahrhundert (ed. N. Ristow, W. Sandberger, D. Schröder), Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler 2001, s. 185-200

Bruce McINTYRE: The Vienese Concerted Mass of the Early Classic Period, Ann Arbor, 1986.

La policoralità in Europa al tempo di Paris Lodron: "Missa Salisburgensis": Biber contra Benevoli (ed. Antonio Carlini, Danilo Curti-Feininger, Siegfried Gmeinwieser), Trento 2006

F. W. RIEDEL: Kirchenmusik am Hofe Karls VI., München 1979

Jiří SEHNAL: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století, Brno 1988

Jiří SEHNAL: Pavel Vejvanovský and the Kroměříž music collection, Olomouc 2008

Janice Beverley STOCKIGT: The Vespers psalms of Jan Dismas Zelenka (1679-1745) in the liturgy and life of the Dresden Catholic court church, Melbourne 1994

Shirley THOMPSON (ed.): New perspectives on Marc-Antoine Charpentier, Burlington: Ashgate 2010

Miloš BIČ: Výklady ke Starému zákonu III., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998

Rupert BERGER: Liturgický slovník, Praha: Vyšehrad 1999

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Marc Niubo, Ph.D. (06.02.2020)

Ksplnění atestace je nutná alespoň 70% docházvka v kursu a písemná práce v rozsahu cca 5 normostran pojednávající analýzu vybrané předem domluvené skladby (části) daného období.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK