PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Čtení hudebně-estetických textů - AHV110302
Anglický název: Reading of Music Aesthetic Texts
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Uměnovědy
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Hudestetika_literatura.pdf prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (06.02.2020)
Nabízený předmět je určen pro všechny studující oboru hudební věda i jiných (příbuzných) oborů, pěstovaných na FF UK i jinde. Má charakter semináře resp. cvičení a bude spočívat ve společném čtení, diskutování a interpretování vybraných estetických a filosofických textů. Diskuse se soustředí kolem tradičních - a dnes žel jakoby zapomenutých či zpochybňovaných - pojmů krásno a umělecké dílo. Zároveň půjde o připomenutí velké tradice německého filosofického a estetického myšlení 20. století - dnes už rovněž spíše opomíjené a zdánlivě neaktuální.
Klíčovými texty v této souvislosti budou:
Hans-Georg Gadamer, Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost (Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel, Symbol und Fest), český překlad Praha 2003
Martin Heidegger: Původ uměleckého díla (Der Ursprung des Kunstwerks), český překlad Praha 2016
Tyto i případné další související texty dám včas k dispozici v elektronické (naskenované) verzi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK