PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Edice odborného textu - AHV110280
Anglický název: Academic editing
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Havelková, Ph.D.
Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tereza Havelková, Ph.D.
Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Uměnovědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (06.10.2017)

Cílem kurzu je příprava studií do kolektivní monografie, a to na základě proběhlého, nebo probíhajícího bádání v Semináři kulturní analýzy hudby. Obsahem kurzu bude přepracovávání již vzniklých kvalifikačních textů (především bakalářských a diplomových prací) do podoby publikovatelných odborných textů v rozsahu článků, resp. kapitol v knize. Konkrétní náplní bude individuální práce na vlastním textu, vzájemné čtení textů a diskuse nad nimi.

Předmět je určen
1/ těm, kteří již kvalifikační práci napsali, nebo jsou v závěrečných stádiích svého bádání a psaní, v Semináři kulturní analýzy hudby a
2/ všem navazujícím magistrům bez ohledu na příslušnost k semináři, kteří si chtějí vyzkoušet číst texty určené k přepracování a z pozice kritické distance je komentovat a uvažovat nad možnostmi jejich přepracování.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (28.09.2017)

Pár výchozích tipů na téma, jak přepracovat kvalifikační práci na článek/kapitolu:

https://www.editage.com/insights/tips-on-rewriting-your-thesis-as-a-journal-article

https://www.editage.com/insights/the-basics-of-converting-your-phd-thesis-into-journal-articles

 

Výběrově pár dalších úvah a tipů na téma psaní akademických článků.

https://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2013/sep/06/academic-journal-writing-top-tips

https://www.uibk.ac.at/anglistik/ahp/gateways/literature/howtowrite.htm

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (06.10.2017)

Kurz bude probíhat formou cvičení s vysokým podílem vlastní aktivity studentů. Předpokladem je domácí příprava ve formě plnění zadaných úkolů (práce na vlastním textu a čtení a komentování textů cizích), které budou během kurzu pravidelně společně diskutovány.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu jsou:

- docházka (max. 3 absence)

- aktivní účast (diskuse textů a problémů psaní podmíněná domácí přípravou)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (28.09.2017)

Pravidělné společné čtení individuálně vytvořených textů a diskuse nad nimi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK