PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Komorní tvorba L. van Beethovena - AHV110275
Anglický název: L. van Beethoven's Chamber Works
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Uměnovědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (22.09.2017)

Jednosemestrální přednáška se bude zabývat vybranými komorními díly Ludwiga van Beethovena, tj. zejména jeho smyčcovými kvartety a klavírními trii, případně jednotlivými větami z těchto děl. Zvolený přístup a metoda výkladu jsou/budou především analytické a budou se snažit podrobněji osvětlit kompoziční problematiku těchto děl. Přednáška tak jak doufám částečně doplní také kurz Specializované hudební analýzy kolegy Miroslava Pudláka. Z toho, co bylo řečeno, vyplývá, že je určena především pokročilejším studentkám a studentům bakalářského a navazující magisterského studia - ale v zásadě je otevřena všem, kdo projeví zájem a budou se chtít účastnit.

In 12-13 lectures, selected chamber music works by Ludwig van Beethoven will be commented and analyzed, especially his Sring Quartets and Piano Trios. The lessons are held in Czech and open to all interested students.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK