PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Klíčové texty evropské hudební teorie VI (Philippe de Vitry: Ars nova) - AHV110271
Anglický název: Key Texts of the European Music Theory VI (Philippe de Vitry: Ars nova)
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Uměnovědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Baťa, Ph.D. (28.09.2017)

Předmět je součástí volného desetidílného cyklu speciálních cvičení s názvem "Klíčové texty evropské hudební teorie", jehož smyslem je nabídnout studentům výklad dějin evropského hudebněteoretického myšlení do roku 1600. V kurzu se pracuje seminární formou přímo s originálními texty (případně jejich překlady), což frekventantům umožňuje nahlížet na dějiny hudby očima nejvýznamnějších dobových teoretiků.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Baťa, Ph.D. (28.09.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je vedle pravidelné docházky (minimálně 70%) úspěšné složení atestace.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Baťa, Ph.D. (01.10.2017)

Základní literatura

 • PLANTINGA, Leo. Philippe de Vitry's "Ars Nova": A Translation. In: Journal of Music Theory 5, 1961, No. 2, s. 204-223.
 • REANEY, Gilbert - GILLES, André - MAILLARD, Jean, eds. Philippe de Vitry (1291-1361), Ars Nova. Neuhausen-Stuttgart 1964.

 

Další doporučená literatura

 • APEL, Willi. Die Notation der polyphonen musik 900-1600. 2. vylepšené vydání. Lipsko 1970 (angl. originál: APEL, Willi. The Notation of Polyfonic Music 900-1600. 5th edition. Cambridge (Mass.) 1953).
 • BARKER, Andrew. Greek musical writing. Volume 1, The musician and his art. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. Cambridge readings in the literature of music. ISBN 0-521-23593-6.
 • BARKER, Andrew. Greek musical writing. Volume 2, Harmonie and Acoustic Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. Cambridge readings in the literature of music. ISBN 0-521-61697-2.
 • BURLAS, Ladislav. Dejiny európskej hudobnej teórie. I. Bratislava, 1978.
 • ČERNÝ, Miroslav K. Hudba antických kultur. Vyd. 2., rev. a dopl. Praha: Academia, 2006. 395 s. ISBN 80-200-1251-6.
 • GHYKA, Matila C. Zlaté číslo, aneb, Jak pythagorovské rytmy a obřady ovlivnily vývoj západní civilizace. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008. 415 s. Zip; sv. 9. ISBN 978-80-7203-926-5.
 • CHRISTENSEN Thomas Street, ed. The Cambridge History of Western Music Theory. Cambridge 2002.
 • PARRISH, Carl. The notation of medieval music. New York: Pendragon Press, 1978.
 • PSEUDO-PLÚTARCHOS. O hudbě: řecko-české vydání. Překlad Marcela Slavíková. První vydání. Praha: OIKOYMENH, 2015. 241 stran. Knihovna antické tradice; svazek 12. ISBN 978-80-7298-505-0.
 • RIEMANN, Hugo. Geschichte der Musiktheorie im IX.-XIX. Jahrhundert. Leipzig: M. Hesse, 1898 (angl. překlad: RIEMANN, Hugo. History of Music Theory. Books I and II. Polyphonic Theory to the Sixteenth Century. Lincoln 1962).
 • ŠÍR, Zbyněk, ed. Řecké matematické texty: řecko-česky. Překlad Richard Mašek a Adam Šmíd. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2011. 571 s. Knihovna antické tradice; sv. 8. ISBN 978-80-7298-308-7.


Internetové zdroje

 • Thesaurus Musicarum Latinarum (http://boethius.music.indiana.edu/tml/)


 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Baťa, Ph.D. (28.09.2017)

Atestace probíhá formou ústní zkoušky, v níž student prokáže znalosti probírané látky. Ke zkoušce se předkládá vytištěný a podepsaný seznam prostudované odborné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Baťa, Ph.D. (28.09.2017)

S tématy jednotlivých lekcí budou studenti seznámeni na úvodní hodině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK