Seminář kulturní analýzy hudby II (pro Bc. od 2016) - AHV110242
Anglický název: Seminar Cultural Ananlysis of Music II (for Bc. since 2016)
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHV110183
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Havelková, Ph.D.
Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.
Prerekvizity : AHV120007, AHV120008, AHV120009, AHV120016
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (12.02.2024)
!! Pozor, místo výuky se nachází mimo prostory UK v Národní knihovně ČR v Klementinu. Vstup do Klementina je možný pouze s platným čtenářským průkazem.

Seminář se věnuje studiu především české hudební kultury od 19. století do současnosti. V semináři se uplatňují hlavně metody a teoretické přístupy kulturní analýzy a etnomuzikologie. V rámci semináře studenti pracují na vlastních výzkumných projektech. Seminář jim v tomto směru poskytuje prostředí, v němž se formou kolektivních diskusí pravidelně probírají problémy metodologie a teorie relevantní zvoleným tématům. Důraz je kladen na individuální přístup, důkladné vedení a vzájemné sdílení informací.

Příklady obhájených závěrečných prací:

Globálně sdílený feminismus v lokálním kontextu na příkladu slovenské zpěvačky a raperky Simy
Queer estetika v současné ruské populární kultuře na příkladu kapely HRISTINA
Recepce sovětské operety v Československu na případu Dunajevského Bílého akátu
Masopust v Dolních Chrášťanech: Hudebně etnografický výzkum
Queer utopie: alternativní realita v kontextu hudební queer scény současné Ukrajiny
Mýtus národa a autentickosť folklóru v slovenskej folklórnej talent TV show Zem spieva (2017)
Karel Velebný a jeho působení na českou jazzovou scénu v 70. a 80. letech 20. století
Gamelan jako aktér: Život javánského gamelanu v Praze
Geraldine Mucha. Sonda do života a díla skladatelky
„Hudebnice nebo kuriozity?“ Československá dívčí kapela Satanic Girls
Virtuozita a performance maskulinity: Hudební etnografie jednoho pražského neromského gypsy jazzového uskupení
Hudební etnografie kreativniho kolektivu SDBS
Ženský hlas v současné praxi historicky poučené interpretace barokní hudby v České republice
Studie Mirka Očadlíka Žena v české hudbě v kontextu sborníku Česká žena v dějinách národa (1940)
Hudba v českém vězeňství
Fascinace vysokým mužským hlasem: Internetová tvorba Nicka Pitery
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (05.09.2023)

Pravidelná práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů, docházka (maximálně tři absence).

De facto hotová bakalářská práce.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (05.09.2023)

Literatura bude průběžně doporučována v souladu se zvolenými tématy. Některé obecné metodologické informace a teoretické rámce, jež mohou být v semináři využity, jsou obsaženy např. v následujících textech.

 

Barz, Gregory F., ed. a Cooley, Timothy J., ed. Shadows in the Field: New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology. New York: Oxford University Press, 2008.

Bergeron, Katherine, ed. a Philip Bohlman, ed. Disciplining Music: Musicology and its Canons. Chicago a London: The University of Chicago Press, 1996.

Bourdieu, Pierre. Teorie jednání. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998.

Clayton, Martin, ed., Herbert, Trevor, ed. a Middleton, Richard, ed. The Cultural Study of Music: A Critical Introduction. New York: Routledge, 2003.

Culler, Jonathan D. Krátký úvod do literární teorie. Překlad Jiří Bareš. Nové, rozš. vyd. Brno: Host, 2015.

DeNora, Tia. After Adorno: rethinking music sociology. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Kaufmann, Jean-Claude. Chápající rozhovor. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010.

Krüger, Simone. Ethnography in the Performing Arts: A Student Guide. Liverpool John Moores University, 2008, online.

McClary, Susan. Feminine endings: music, gender and sexuality. 1st ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002.

Nagl-Docekal, Herta. Feministická filozofie: výsledky, problémy, perspektivy. Překlad Hana Havelková. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2007.

Nettl, Bruno. The Study of Ethnomusicology, Thirty-one Issues and Concepts. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2005.

Novotná, Hedvika, Ondřej Špaček a Magdaléna Šťovíčková, eds. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019.

Ortner, Sherry B. Anthropology and social theory: culture, power, and the acting subject. Durham: Duke University Press, 2006.

Parker, Roger, ed. a Abbate, Carolyn, ed. Analyzing Opera: Verdi and Wagner. Berkeley: University of California Press, 1989.

Solie, Ruth A., ed. Musicology and difference: gender and sexuality in music scholarship. Berkeley: University of California Press, 1993.

Stokes, Martin. Ethnicity, Identity and Music: the Musical Construction of Place. Oxford UK - New York USA: Berg, 1997.

Storchová, Lucie a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014.

Vaněk, Miroslav. Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie. Praha: Karolinum 2015.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (10.01.2022)

Jednotlivá setkání se věnují průběhu práce na projektech a společným diskusím nad literaturou.