PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář hudby 16. století (bakalářský) - AHV110204
Anglický název: Seminar in 16th Century Music (for Bachelor Thesis)
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Prerekvizity : AHV110008, AHV110009
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BATAJ7AF (16.09.2015)
Seminář je určen studentům, kteří chtějí vytvořit bakalářskou práci na téma ze starší hudby. Je zaměřen na hudbu a hudební kulturu v českých zemích v letech 1526-1620, zvláště pak na hudební dění v Praze.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: BATAJ7AF (16.09.2015)

Podmínkou zakončení předmětu je pravidelná docházka do semináře (minimálně 70%), plnění dílčích seminárních úkolů a především sepsání a odevzdání bakalářské práce.

Literatura
Poslední úprava: BATAJ7AF (16.09.2015)

Základní doporučená literatura

 

Obecná

 • František Černý a kol.: Dějiny českého divadla. 1. [díl], Od počátků do sklonku osmnáctého století, Praha 1968
 • Marie Koldinská a Ivo Cerman (eds.): Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013
 • Josef Petráň a kol: Dějiny hmotné kultury II, 2 sv., Praha 1995-1997
 • Taťána Petrasová a kol.: Dějiny českého výtvarného umění II, 2 sv., Praha 1989
 • Kateřina Horníčková, Michal Šroněk (eds.): Umění české reformace : (1380-1620), Praha 2010
 • Antonín Truhlář, Karel Hrdina, Josef Hejnic a Jan Martínek: Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě: Enchiridion renatae poesis Latinae in Bohemia et Moravia cultae, Praha: Academia, 1966-2011, 6 sv.
 • Petr Vorel: Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526-1618, Praha 2005
 • Zikmund Winter: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku, 2 sv., Praha 1890-1892
 • Zikmund Winter: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách, Praha 1909
 • Zikmund Winter: Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI. století. Kulturně-historický obraz, Praha 1901
 • Zikmund Winter: Život církevní v Čechách. Kulturně-historický obraz z XV. a XVI. století, 2 sv., Praha 1895-1896

 

Oborová

 • Allan W. Atlas: Renaissance Music: Music in Western Europe, 1400-1600, New York 1998
 • Mark Everist (ed.): Models of musical analysis. Music before 1600, Oxford 1992
 • Jan Kouba: ABC hudebních slohů, 2. vyd., Praha 1988
 • Jan Kouba: Od husitství do Bílé hory, in: Jaromír Černý a kol.: Hudba v českých dějinách, 2. vyd., Praha 1989, s. 85-146
 • Jiří Sehnal: Hudba na Moravě v 16. století, in: Jiří Sehnal - Jiří Vysloužil: Dějiny hudby na Moravě, Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, sv. 12, Brno 2001, s. 24-41
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: BATAJ7AF (16.09.2015)

Podmínkou udělení atestace je pravidelná docházka do semináře (minimálně 70%), plnění dílčích seminárních úkolů a především sepsání a odevzdání bakalářské práce.

Sylabus
Poslední úprava: BATAJ7AF (16.09.2015)

S náplní jednotlivých setkání budou posluchači seznámeni na úvodní hodině.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: BATAJ7AF (16.09.2015)

Podmínkou pro připuštění do semináře jsou odevzdané a klasifikované seminární práce z prvního a druhého ročníku studia.

Další doporučené předměty
Poslední úprava: BATAJ7AF (16.09.2015)

Zájemcům o práci v semináři se doporučuje absolvovat následující kurzy:

 • AHV110135 Hudba české renesance I
 • AHV110136 Hudba české renesance II
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK