Seminář hudby 17. a 18. století (bakalářský) - AHV110167
Anglický název: Seminar in 17th and 18th-Century Music (for Bachelor Thesis)
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Prerekvizity : AHV120007, AHV120008, AHV120009, AHV120013, AHV120015
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marc Niubo, Ph.D. (01.10.2021)
Seminář hudby 17. a 18. století je věnován především hudebně-historické problematice, analytickým metodám a interpretačním přístupům.

Hlavní okruhy témat bakalářských a diplomových prací:
- duchovní hudba v Praze cca 1710-1750
- italská opera (nejen)v Praze 18. století
- instrumentální koncert 2. poloviny 18. století
Témata z jiných oblastí 17.-18. století jsou vítána!

Pravidelná diskuse nad pracemi studentů je doplňována společným studiem dobových pramenů a četbou vybrané muzikologické literatury, domácí i zahraniční.
Pasivní znalost angličtiny nutná, němčiny, italštiny a/nebo latiny žádoucí.


Základní literatura:
A. Jakubcová a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století, Praha 2006 (+ německá rozšířená verze Theater in Böhmen etc., 2013)
D. Heartz: Music in European Capitals. The Galant Style, 1720–1780, New York: W.W. Norton, 2003
A. DelDonna & P. Polzonetti: The Cambridge Companion to Eighteenth-Century Opera, Cambridge 2009
H. Schneider & R. Wiesend: Die Oper im 18. Jahrhundert, in: Handbuch der musikalischen Gattungen, Laaber 2001
H. Leuchtmann & S. Mauser: Messe und Motette, in: Handbuch der musikalischen Gattungen, Laaber 1998
V. Lébl a kol.: Hudba v českých dějinách, Praha 1989 (kapitoly J. Sehnala a Z. Pilkové)
O. Kamper: Hudba v Praze XVIII. věku, Praha 1936
J. Hill,Baroque Music, New York 2005
T. Carter & J. Butt ed.): The Cambridge History of Seventeenth-Century Music, Cambridge 2005
S. Keefe(ed.): The Cambridge History of Eighteenth-Century Music, Cambridge 2009


Atestace se uděluje na základě
- pravidelné aktivní účasti v semináři
- odevzdané kapitoly ze seminární/bakalářské/diplomové práce po domluvě s vyučujícím


Z obhájených prací semináře:
Oratorium Antonia Draghiho Santa Cecilia (1680)
Antonín Celestýn Mentzel a hudba v Broumově v 18. století
Duchovní hudba Domenica Sarriho v Čechách
Mešní tvorba Antonína Reichenauera
Jan František Novák (?-1771) a jeho mešní tvorba
Mešní tvorba Antonia Caldary v Praze
Anonymní oratorium Das siebenfältig Verunreinigte (1746)z loretánské hudební sbírky.
Philomela pia, sive missae sex F. V. Habermanna
Role Ezia ve stejnojmenné opeře Ch. W. Glucka (1750)
Giovanni Manzuoli a jeho vokální profil z 60. let 18. století
Analýza sepolker Jiřího Ignáce Linka
Opera Antonia Salieriho Axur Re d'Ormus v Praze 1788
Klavírní koncerty J. K. Vaňhala - studie srovnávací
Antonín Borový a jeho hudební činnost ve Zlaté Koruně na přelomu 18. a 19. století