PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Gregoriánský chorál I - AHV110152
Anglický název: Gregorian Chant I
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. David Eben, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. David Eben, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Uměnovědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. David Eben, Ph.D. (18.09.2017)

Gregoriánský chorál představuje jeden ze základních kamenů evropské hudby. Chorální repertoár ovšem není jen významným hudebním fenoménem, ale je i součástí společné kulturní identity západoevropského prostoru. Cílem této přednášky je zprostředkovat komplexní pohled na jednohlasý liturgický zpěv včetně aktuálního stavu vědeckého bádání. Přednáška zahrnuje též hudební ukázky i praktické pokusy o interpretaci gregoriánských zpěvů. Látka je rozdělena do dvou semestrů.

Hlavní témata zimního semestru:

I. Úvod do problematiky, historický kontext

II. Liturgie
• Liturgický rok
• Struktura mše a officia

III. Historie
• Předgregoriánské liturgické tradice
• Vznik gregoriánského chorálu – „římsko-franská syntéza“
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. David Eben, Ph.D. (19.09.2017)

Forma atestace:

Ústní rozhovor prokazující orientaci v probírané látce.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. David Eben, Ph.D. (18.09.2017)

Literatura:

David Hiley: Western Plainchant: a Handbook, Oxford 1993

Hartmut Möller  – Rudolf Stephan (ed.): Die Musik des Mittelalters, Neues Handbuch der Musikwissenschaft 2, Laaber 1991

Thomas Forrest Kelly (ed.): Chant and its Origins (Music in Medieval Europe), London – New York 2009

Richard Crocker  David Hiley: The Early Middle Ages to 1300, The New Oxford History of Music, vol. II, Oxford 1990

Základní hudební slovníky (MGG, NG)

Adolf Adam: Liturgika, Praha 2001

Encyklopedický atlas hudby, ed. Ulrich Michels, Praha 2000

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK