PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP Regionalismus a regionální identity v moderní Evropě - AHSV11076
Anglický název: Regionalism and regional identities in modern Europe
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV11077
Je neslučitelnost pro: AHSV11077
Anotace
Předmět nahlíží na moderní evropské dějiny z perspektivy regionalismu a formování sub-národních identit. Zároveň studující seznamuje s často přehlíženým fenoménem regionalistických hnutí a idejí v jejich nejrůznějších podobách. V první části kurz představuje regionalismus jako významný aspekt vývoje moderní evropské společnosti, a na základě konkrétních příkladů přibližuje faktory, které stály v pozadí formování moderního regionalismu, a dále zdroje a prostředky, o které se regionalismus opíral a se kterými regionalisté pracují. V druhé části předmět rozvíjí obecné poznatky na konkrétních příkladech regionálních, resp. regionalistických hnutí v období pozdního 19. a 20. století, a dále na příkladech utváření a (sebe)prezentace vybraných regionů napříč Evropou, a to v transnacionální a komparativní perspektivě
Poslední úprava: Ira Jaroslav, Mgr., Ph.D. (18.01.2024)
Cíl předmětu

Absolventi a absolventky kurzu budou rozumět modernímu regionalismu v jeho historických souvislostech; vnímat regionalismus v transnacionální a komparativní perspektivě; znát klíčové faktory, zdroje a média utváření regionálních identit; vnímat regionalismus v různých projevech a ve vztahu k dalším jevům; umět rozlišovat různé druhy a podoby regionalismu; znát některé příklady regionalismu a utváření regionálních identit v Evropě. Z hlediska odborných kompetencí budou umět aplikovat obecné poznatky na konkrétní příklad regionálního či regionalistického hnutí, regionu či vybrané oblasti Evropy, dále se naučí nahlížet historický vývoj Evropy v různých prostorových škálách a dimenzích, a v neposlední řadě se seznámí se základy teorie regionů a s nejnovějšími trendy ve výzkumu regionalismu v historii a příbuzných oborech.

Poslední úprava: Ira Jaroslav, Mgr., Ph.D. (18.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je ukončen zkouškou. Známka se skládá z povinné účasti a zkoušky, jež bude mít podobu diskuse nad dvěma písemnými výstupy.

a) písemné shrnutí jedné monografie nebo tří časopiseckých článků či kapitol z kolektivních publikací

b) analýza vybraného média či projevu regionalismu: obraz, text, román, webová prezentace regionu, výstava, regionální muzeum, vlastivědná publikace, regionální periodikum atd. NEBO poster či krátká prezentace představující a analyzující konkrétní regionální hnutí či formování regionální identity

Poslední úprava: Ira Jaroslav, Mgr., Ph.D. (18.01.2024)
Literatura

 

Základní

Núñez Seixas, Xosé Manoel and Eric Storm (eds.). Regionalism and Modern Europe: Identity Construction and Movements from 1890 to the Present Day. London: Bloomsbury Academic, 2019.

(pro základní seznámení zvláště pro začínající studenty viz též moje recenze na uvedenou knihu v Dějiny - Teorie - Kritika 2, 2022, pp. 349–355, k dispozici zde)

  

Doporučená

Applegate, Celia. A Nation of Provincials: The German Idea of Heimat, Berkeley – Los Angeles – Oxford 1990.

Applegate, Celia. A Europe of Regions: Reflections on the Historiography of Sub-National Places in Modern Times, The American Historical Review, Vol. 104, No. 4, (Oct. 1999), pp. 1157-1182.

Augusteijn, Joost and Eric Storm (eds.). Region and State in Nineteenth-Century Europe: Nation Building, Regional Identities and Separatism. Houndsmill: Palgrave Macmillan, 2012.

Baycroft, Timothy and David Hopkin, Folklore and Nationalism in Europe During the Long Nineteenth Century, Leiden – Boston: Brill, 2012.

Bouchard, Carl. “Regionalism, Federalism and Internationalism in First World War France”, in: Julian Wright and H. S. Jones (eds.), Pluralism and the Idea of the Republic in France, Houndmills: Palgrave  Macmillan, pp. 198-214.

Chudziński, Edward. Regionalizm, Kultura, Media: Studia i szkice. Bochnia – Kraków: 2008.

Clowes, Edith W., Gisela Erbslöh and Ani Kokobobo (eds.). Russia’s Regional Identities. The Power of the Provinces, London – New York: Routledge, 2018.

Conn, Steven. Americans against the City: Anti-Urbanism in the Twentieth Century. Oxford – New York: Oxford University Press, 2014.

Crang, Mike. “Nation, region and homeland: history and tradition in Dalarna, Sweden”, Ecumene, Vol. 6, No. 4, (October 1999), pp. 447-470.

Ellis, Steven G., Raingard Esser, Jean-Francois Berdah and Miloš Řezník (eds.), Frontiers, regions and identities in Europe, Pisa 2009.

Gavrilova, Sofia, “Redefining the Soviet krayevedeniye: The role of spatial science in the Soviet system of knowledge production”, Journal of Historical Geography, 75 (2022), pp. 14-23.

Gerson, Stéphane, The Pride of Place: Local Memories and Political Culture in Nineteenth-Century France, Ithaca: Cornell University Press, 2003.

Haupt, Heinz-Gerhard, Michael G. Müller and S.J. Woolf (eds.), Regional and national identities in Europe in the XIXth and XXth centuries, Hague 1998.

Hume, Sara. Regional Dress: Between Tradition and Modernity. London: Bloomsbury, 2023.

Ira, Jaroslav. “Regionalism and the (Re-)Construction of Subnational Communities: Chodsko and Kdyně in South-Western Czechoslovakia, 1918-1948”, in: Aleksander Łupienko (ed.). Urban Communities and Memories in East-Central Europe in the Modern Age. London – New York: Routledge, 2024 (forthcoming).

Kührer-Wielach, Florian: “A Counter-Community between Regionalism and Nationalism: State-Building and the Vision of Modernisation in Interwar Romania”, in: Couperus, Stefan and Kaal, Harm (eds.), (Re)Constructing Communities in Europe, 1918-1968: Senses of Belonging Below, Beyond and Within the Nation State, New York – London: Routledge, 2017, pp. 87-107.

Lenderová, Milena and Jiránek,Tomáš, “Vývoj českého regionalismu v období mezi světovými válkami”, Sociologický Časopis / Czech Sociological Review, Vol. 29, Issue 3, 1993, pp. 383-396.

Lounsbery, Anne, Life Is Elsewhere: Symbolic Geography in the Russian Provinces, 1800-1917, NIU Press, 2019.

Lubczyńska, Aleksandra, Regionalizm kielecki w latach 1918-1939, Kielce Kielske Towarzystwo Naukowe, 2008.

Mikołajczak, Małgorzata and Chojnowski, Zbigniew (eds.). Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł. Kraków: Universitas, 2016.

Núñez, Xosé-Manoel & Maiken Umbach. Hijacked Heimats: national appropriations of local and regional identities in Germany and Spain, 1930–1945, European Review of History—Revue européenne d'histoire, 15:3, 2008, pp. 295-316.

Núñez, Xosé-Manoel. The Region as Essence of the Fatherland: Regionalist Variants of Spanish Nationalism (1840–1936). European History Quarterly, Vol. 31, No. 4, 2001, pp. 483-518.

Paasi, Anssi, “Bounded Spaces in the Mobile World: Deconstructing ‘Regional Identity’”, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 93, No. 2, 2002, pp. 137–148.

Paasi, Anssi, “The resurgence of the ‘Region’ and ‘Regional Identity’: theoretical perspectives and empirical observations on regional dynamics in Europe”, Review of International Studies, 35 (2009), pp. 121–146.

Paasi, Anssi and Metzger, Jonathan, “Foregrounding the region”, Regional Studies, 51, No. 1 (2017), pp. 9-30.

Reiterová, Martina, "Une arme de premier ordre" : Representation of Breton and Welsh in revivalist discourse around 1900. Litteraria Pragensia, Vol. 30, No. 59, 2020, pp. 62-76.

Reiterová, Martina, „Základní kameny“ bretonského regionalismu. Jeho vznik a vývoj do roku 1914. Historická sociologie, Vol 10, No 2, 2018, pp. 101–117.

Rosenboim, Or. The Spatiality of Politics: Cesare Battisti’s Regional and International Thought, 1900–1916, Modern Intellectual History 19, 2022, pp. 397–420.

Secklehner, Julia, “A New Austrian Regionalism: Alfons Walde and Austrian Identity in Painting after 1918”, Austrian History Yearbook 52, 2021, pp. 201–226.

Schmitt-Egner, Peter, “The Concept of 'Region': Theoretical and Methodological Notes on its Reconstruction”, Journal of European Integration, 24, No. 3, 2002, pp. 179-200.

Storm, Eric: The Culture of Regionalism: Art, Architecture and International Exhibitions in France, Germany and Spain, 1890–1939, Manchester 2010.

Storm, Eric, “Nation-building in the Provinces: The Interplay between Local, Regional and National Identities in Central and Western Europe, 1870–1945”, European History Quarterly 42(4), 2012, pp. 650–663.

Storm, Eric, Painting Regional Identities: Nationalism in the Arts, France, Germany and Spain, 1890–1914. European History Quarterly 39(4), 2009, pp. 557–582.

Storm, Eric, “Regionalism in History, 1890–1945: The Cultural Approach”, European History Quarterly, Vol. 33, No. 2, 2003, pp. 251-265.

Szejnmann, Claus-Christian W. and Maiken Umbach (eds.), Heimat, Region, and Empire: Spatial Identities under National Socialism. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2012.

Ther, Philipp – Holm Sundhaussen (eds.): Regionale Bewegungen und Regionalismen in europäischen Zwischenräumen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Marburg: Herder-Institut Verlag, 2003.

Umbach, Maiken: “Introduction”, European Review of History—Revue europe´enne d’histoire, Vol. 15, No. 3, June 2008, pp. 235–242.

Umbach, Maiken (ed.). German Federalism. Past, Present, Future. Houndmills: Palgrave, 2002.

Wright, Julian & Christopher Clark. Regionalism and the state in France and Prussia, European Review of History—Revue européenne d'histoire, Vol. 15, No. 3, 2008, pp. 277-293.

Wright, Julian, The Regionalist Movement in France, 1890–1914: Jean Charles‐Brun and French Regional Thought, Oxford 2003.

Poslední úprava: Ira Jaroslav, Mgr., Ph.D. (10.02.2024)
Studijní opory

Kurz má studijní oporu na platformě Moodle, kde budou k dispozici studijní materiály, odkazy na vhodné zdroje a složky pro odevzdávání úkolů.

Odkaz na kurz: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15977   

(Klíč k zápisu bude oznámen zapsaným studentům a studentkám v průběhu kurzu)

Poslední úprava: Ira Jaroslav, Mgr., Ph.D. (09.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK