PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP Témata z dějin Latinské Ameriky ve 20. a 21. století - AHSV10982
Anglický název: Themes from the history of Latin America in the 20th and 21st century
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10981
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
Neslučitelnost : AHESV152, AHSV10981
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10981, AHESV152, AHSV10604
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK