PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP Vybrané kapitoly z dějin Britského impéria II - AHSV10974
Anglický název: Selected chapters from history of the British Empire II
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10973
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Neslučitelnost : AHESV148, AHSV10973
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10973, AHESV148, AHSV10792
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK